Noodhulp aardbeving Syrië

De aardbevingsramp in Syrië en Turkije, waarvan de kolossale omvang nu duidelijk is, schokt ons allen en zet ons in beweging om te helpen, zoveel wij maar kunnen.
Wegens de gewapende strijd in Syrië is het Syrische rampgebied extra moeilijk bereikbaar voor hulp van elders. Kerken in Syrië vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het eigen noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Met deze steun geven lokale kerken in Syrië noodhulp aan de duizenden slachtoffers van de allesverwoestende aardbeving. Kerken vangen dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens.
Klik hier voor informatie van Kerk in Actie, programma noodhulp Syrië.

Vanuit de diaconie van onze gemeente is uit de jaarlijks voor noodhulp gereserveerde gelden € 1.000 gedoneerd aan dit noodhulpprogramma Syrië van Kerk in Actie.
U kunt dit belangrijke, levensreddende werk ook persoonlijk steunen met een bijdrage
op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.  ‘Noodhulp Syrië’.
Kerk in Actie is tevens een van de participanten van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 (de andere zijn: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Het Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision).
Deze samenwerkende hulporganisaties steunen noodhulpprogramma’s in zowel Syrië als Turkije.
Wolter Mooi, penningmeester PGO-D&Z