Tussenstand en herinnering Actie Kerkbalans 2023

Zo’n 520 gemeenteleden hebben inmiddels een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage aan onze gemeente. De opbrengst tot nu toe bedraagt 206.775 euro. Daarvoor uiteraard hartelijk dank! Helaas is het toegezegde bedrag nog wat lager dan waar we op hoopten. Van een aantal trouwe gevers hebben wij helaas nog geen reactie mogen ontvangen. Afgelopen week hebben we daarom een (digitale) herinnering gestuurd, met het vriendelijke verzoek om alsnog een toezegging door te geven. Geeft u toch de voorkeur aan een papieren versie? Stuur een berichtje naar Kerkbalans of bel 06 11 39 72 40 en wij zorgen dat u alsnog een formulier in de bus krijgt. Het ingevulde formulier kan zonder kosten met de antwoordenvelop worden teruggestuurd naar het Kerkelijk Bureau.
Mocht u simpelweg er nog niet aan toegekomen zijn, dan het vriendelijke verzoek hier nog even tijd voor vrij te maken. Ook uw bijdrage is belangrijk voor onze gemeente!

Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans PGO