Collecten zondag 26 maart

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou

Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ’t je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert, is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.
De diaconale collecte is bestemd voor: Werelddiaconaat; Bangladesh, kansen creëren voor jongeren.
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog.
Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten aan wat de arbeidsmarkt vraagt.
Voor het tekort aan goed opgeleide vakmensen worden daarom nu jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden.
Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Bangladesh.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending