Collecten zondag 5 maart

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou

Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ’t je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.

De diaconale collecte is bestemd voor:
Zending, Palestina: samen Bijbellezen opent deuren.
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in Israël.
Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina, die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk.
Meer kennis opent deuren. Gemeenteleden bespreken samen problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Zending, Palestina.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding.
U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending