Deelnemen aan Werkgroep Statushouders?

Statushouder, contact, betrokken worden. Dat zijn de drie kernbegrippen, wanneer je je interesseert voor de mens die naar ons land is gevlucht. Bij de gesprekken met statushouders tijdens de maandelijkse inloopmiddagen of als taalmaatje hoor je hun unieke geschiedenis. Waarom ze huis en haard hebben achtergelaten. Vluchten voor geweld en bedreiging, op zoek naar vrijheid. Wat het vluchten voor hen betekent, soms de twijfel, de pijn of het gemis vaak van hun dierbaren. Het lange wachten en de onduidelijkheden over hun toekomst…

Hun ervaringen raken je, daarom wil je ook wat voor hen betekenen. Dat kan. Door mee te doen in de Interkerkelijke Werkgroep Statushouders. De werkgroep bestaat op dit moment uit drie personen met verschillende kerkelijke achtergrond. Er is plek voor een PGO’er. De groep komt één keer per maand bijeen om weer een inloop in het Hoefijzergebouw voor te bereiden. Andere activiteiten zijn bijv. een kindermiddag aan het einde van de zomervakantie en een sinterklaasfeest met een echte Klaas en cadeautjes. Belangstelling? Wij vertellen er graag meer over,

Groen Benschop/Pieter Hellinga