Gemeenteberichten Zondag 2 april 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Zondag 2 april, 10.00 uur: ds. Rian Veldman Palmzondag, de zesde zondag in de veertigdagentijd.

Op weg naar Zondag
Deze zondag heeft twee namen: Palm- én Passiezondag, een zondag met twee gezichten. We vieren mét de kinderen de intocht van Jezus in Jeruzalem. De komst van de langverwachte Messias, de zachtmoedige koning op een ezel. Maar hij is anders dan de mensen misschien hoopten. Zachtmoedig en vredelievend, maar ook profetisch. Kritisch op de heersende macht. De mensen roepen nu nog hosanna, maar die stemming zal al snel omslaan: ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’. Zo is deze dienst ook de opmaat van de Goede Week, op weg naar de vieringen van Pasen.

Meeleven
Wij leven mee met Guusje Tijl. Zij verblijft in Hospice De Mare. Weet je omringd door goede zorg van familie en vrienden en door onze gedachten en gebeden voor jou.
Voor Jaap en Sietske Maandag liep een mooie vakantieweek heel naar af. Sietske werd onwel en ligt met een niet-willende linkerarm in het LUMC. Dat is een hele tegenslag. We wensen je van harte beterschap en een zo goed mogelijk herstel toe, Sietske.
Corrie van Prooijen heeft afscheid moeten nemen van haar geliefde zwager die dit weekend begraven zal worden. Dat geeft haar veel verdriet, wij leven met haar mee.
Rienkje Riemersma heeft afgelopen week feestelijk afscheid genomen van de Julianaschool (Rijnsburg), waar ze 46 jaar heeft gewerkt als onderwijzeres. We wensen haar een gezegende nieuwe levensfase toe.

PALMPASEN-BLOEMENGROET
Om er weer een feest van te maken, hebben wij u als vrijwilliger hard nodig, doet u ook dit jaar weer mee? Geeft u zich dan op bij Emmy Bruins, 06 33 70 09 63 of per Email.
Evenals vorige jaren organiseren wij als werkgroep Palmpasen een bloemengroet voor gemeenteleden die wat extra aandacht nodig hebben. En ook dit jaar vragen wij vrijwilligers voor het bezorgen van de bloemen en het blad Open Deur bij gemeenteleden die hiervoor in aanmerking komen. Het uitdelen van de bloemengroet op de zaterdag voor Palmpasen wordt georganiseerd op zaterdag 1 april van 11.00-12.30 uur op het kerkplein van de Regenboogkerk.
Alvast onze dank!
Namens de Palmpasen werkgroep,
Else, Emmy, Gerry en Marianne

Collecten zondag 2 april
Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou
Lees verder. De diaconale collecte is bestemd voor: Palmpasen; PaasChallenge, terug in de tijd van de Bijbel.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. PaasChallenge.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Café ‘Zin in het weekend’
Je geniet van een vol leven met werk, hobby’s, familie en vrienden. Maar soms is het goed om even stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Dat doen we op de drempel van werkweek naar weekend, in het café, met een diverse groep mensen tussen de 40-60 jaar. We wisselen van gedachten over wat ons ten diepste bezighoudt en waar we naar verlangen. Houd jij ook van een verdiepend gesprek op zijn tijd? Kom dan eens proeven. We leren je graag kennen.
Locatie: Willibrords Erf, vrijdagmiddag 31 maart van 16.30-18.00 uur
Meer info. bi Mireille Stuart: Email

Palmpasen
Hallo allemaal! Hier een berichtje voor alle kinderen en kleinkinderen, die zin hebben om een palmpasenstok te maken! Op zondag 2 april is het Palmpasen. Je weet wel, dan maak je een kruis met allemaal symbolen uit het paasverhaal, een broodhaantje, een paar groene takjes, twaalf chippies en zo verder. Je mag de stok op je eigen manier mooi versieren. Wees van harte welkom. Je kunt komen op zondagmorgen om 10.00 uur naar Willibrords Erf, dan komen we met de kinderen aan het eind van de dienst de Groene kerk binnen in een kleine optocht. Of je komt zondagmiddag naar de Regenboogkerk, om 14.00 uur. Het is handig als je je opgeeft (bij Maartje van den Heuvel of Richtsje Abma), zodat we voldoende stokken hebben, maar we hebben er altijd een paar extra.

Samen tegen Armoede; extra voedselinzameling houdbare producten
Afgelopen zondag waren er weer goede gevers. Geweldig! Onze bijdragen zijn echt belangrijk voor veel medemensen die op de voedselbank zijn aangewezen om rond te komen. Deze actie willen we graag gedurende de veertigdagentijd volhouden. Delen met anderen geeft extra betekenis aan de tijd van bezinning tot Pasen. Voor en na de dienst staat de mand in de kerk en een doos in Willibrords Erf. We hopen dat veel mensen mee (blijven) doen. Daarnaast zijn we aan het nadenken over een vervolg. We overwegen om na Pasen terug te gaan naar een maandelijkse inzameling. Daarover later neer. Eerst toeleven naar Pasen.
Taakgroep Diaconaat&Zending; Nereida Lugo Flores en Pieter Hellinga

Lectio Divina
We beginnen deze Goede Week met Lectio Divina: een eeuwenoude meditatieve praktijk uit de kloosters. Het is een eenvoudige manier van lezen, waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Lectio Divina draait om groeien in liefde, niet in kennis. Het is een vorm van Slow Reading. Luisterend lezen, je diepere verlangen op het spoor komen, je openen voor de Geest, afstemmen op de Stem. We zullen oefenen met een passende tekst voor deze Goede Week.
Locatie: Willibrords Erf, maandagavond 3 april, aanvang: 20.00 uur.
Contact: ds. R.Veldman Email

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Woensdag 5 april, 19.30 uur: zesde avondgebed.
Donderdag 6 april, 19.30 uur: Witte Donderdagviering, Maaltijd van de Heer, ds. Richtsje Abma.
Vrijdag 7 april, 19.30 uur: Goede Vrijdagviering, ds. Rian Veldman.
Zaterdag 8 april, 22.00 uur: paasnachtviering, ds. Rian Veldman, m.m.v. Projectkoor.
Zondag 9 april, paasmorgen, 6.45 uur: vroege paasjubel in en rond de Groene Kerk; 9.45 uur: paasliederen zingen; 10.00 uur: paasviering, ds. Richtsje Abma, m.m.v. PGO-cantorij.
Zondag 16 april, 10.00 uur: ds. Niek Smit, Pasen II, ‘Beloken Pasen’. Ds. N.C. (Niek) Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond (tot 2009), Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk.

Inzameling voor de voedselbank
Aanstaande dinsdag, 4 april, kunt u weer boodschappen inleveren voor de Voedselbank Leiden e.o. De Rehobothkerk is open tussen 19.00-19.45 uur.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Oecumenische avondgebeden veertigdagentijd
Aan tafel met Jezus
De veertigdagentijd is een periode bij uitstek om ons te bezinnen over wie we zijn, waar wij in willen geloven, wat geloven betekent voor ons dagelijkse leven en samenleven. Lees verder
De hoofdpersoon voor de laatste van de zes avondgebeden:
Woensdag 5 april: Petrus – de rots.
Welkom woensdagavond om 19.30 uur in het Groene Kerkje.
Mart Binnendijk, Marion Kuiper, Netty Moolenaar, Elisabeth Piret, ds. Rian Veldman

Stille of Goede Week
Vanaf Palmzondag leven we dag aan dag toe naar het paasfeest. In de verschillende vieringen is veel ruimte voor liederen, lezingen, muziek, stilte, gebed. We vieren met alles wat in ons is het feest van verduistering en licht, van lijden, spijt en pijn en hunkering naar herstel en hoop. We vieren het geheim van Pasen en volgen de weg van kruis en opstanding. We vieren de sacramenten van Maaltijd en Doop.
Op woensdag is er het laatste avondgebed, met de mogelijkheid kaarsjes aan te steken (19.30 uur).
Op Witte Donderdag vieren we in de avond de maaltijd van de Heer.
Op Goede Vrijdag is er een viering waarin het Stabat Mater een rol zal spelen, in pianomuziek van Franz Liszt, maar ook in beeld, liederen en lezingen. We staan stil bij het lijden van Christus en verbinden dat met het lijden in deze wereld, het lijden ook in ons eigen leven, door kaarsjes aan te steken achterin het koor bij het kruis.
Tijdens de Paaswake (22.00 uur op Stille Zaterdag) zingt het projectkoor, klinken er lezingen en liederen over schepping, bevrijding en opstanding. We gedenken onze doop om zo de verbinding te ervaren met Christus, onze opgestane Heer.
Op paasmorgen is er heel vroeg (6.45 uur) een omgang om de kerk met lezingen en liederen. Om 10.00 uur vieren we samen het feest van Pasen, vanaf 9.45 uur kun je paasliederen meezingen. De cantorij werkt mee. Van harte welkom!

Lezing Theologie na Kuitert
Lezing Theologie na Kuitert op zondagmiddag 16 april van 15.00-17.00 uur, in het Dorpscentrum, door Rick Benjamins, hoogleraar Vrijzinnige Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, over zijn boek Boven is onder ons, denken over God na God.

Wat voor kerkmuziek willen wij in de toekomst? Discussieavond 17 april
Zoals u al weet, neemt onze cantrix, Pauline Verkerk, na vele jaren trouwe dienst op 8 oktober afscheid. Dit betekent dat het nu een goed moment is om met elkaar na te denken over de toekomstige richting van onze kerkmuziek, binnen ons beleidsplan van ‘bezieling delen’ en ‘diversiteit’. Wij kunnen daarbij met elkaar de volgende vragen overdenken: Wat zijn onze wensen t.a.v. kerkmuziek: een PGO-cantorij die regelmatig oefent en de kerkdiensten ondersteunt? Wat voor soort gezangen willen wij horen en zingen (traditioneel, spiritueel, opwekkingsliederen, pop, jazzy of andere moderne muziekvormen)? Wat voor soort koor (cantorij, projectkoren, helemaal geen koor; een ensemble, een band; een duet of kwartet; solozangers)? Wat voor soort instrumenten)? Livemuziek of YouTube? Gastmuzikanten of eigen gemeenteleden? Speciale muziek voor of door kinderen en/of jongeren? En wat voor cantor/cantrix/kerkmusicus hebben wij daarvoor nodig?
De TEK nodigt u allemaal uit voor een discussie over de toekomst van onze kerkmuziek, op maandag 17 april van 20.00-22.00 uur in Willibrords Erf, met inloop om 19.30 uur.
Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK)

Denktank in gesprek met gemeenteleden
De Denktank toekomst gebouwen wil graag in gesprek met u, met jou, die betrokken is bij de PGO. We willen graag horen wat je belangrijk vindt in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst. Wat is wezenlijk, welke veranderingen voorzie je en welke zijn de belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden als we nadenken over onze kerkgebouwen?
Er zijn drie mogelijke momenten om uw/jouw stem hierin te laten horen:
zondag 7 mei na de dienst van 12.00-14.00 uur
vrijdagmiddag 12 mei van 14.00-16.00 uur of
maandagavond 15 mei van 20.00-22.00 uur.

Alle gemeentebijeenkomsten zijn in de kerkzaal van de Regenboogkerk. Van harte welkom!
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd
In de veertigdagentijd gaan we met een groepje liturgisch bloemschikken. Vanaf 22 februari zal er een schikking te zien zijn in de kerk. Lees verder
Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken,
Joske Kortleve

OVERIG

Gezongen Onze Vader
Sinds enkele weken zingen wij met elkaar het Onze Vader in de nieuwe vertaling. Daarvoor is ook, speciaal voor onze PGO, een nieuwe melodie gecomponeerd door Theo Goedhart. Er is inmiddels afgesproken om deze versie tot Pinksteren intensief te blijven gebruiken, zodat wij er allemaal goed aan kunnen wennen. Het is niet onze bedoeling om deze versie als vaste PGO-standaard in te voeren, maar wel te behouden als een van de vele mogelijkheden om samen het Onze Vader te bidden. Afhankelijk van de dienst en de tijd van het jaar zal voor elke dienst een keuze worden gemaakt uit de vele gesproken en gezongen versies die ons ter beschikking staan. De TEK is benieuwd naar uw ervaringen met de nieuwe tekst en melodie: schrijft u ons vooral! Email
Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK)

Muziek na de dienst: blijven staan of weer gaan zitten?
Gedurende de Covid-periode (waarin er minder werd gezongen, en er ook geen collecte was) zijn wij gewend geraakt aan prachtige muziek na afloop van de dienst. De meeste gemeenteleden gaan daarvoor, na het uitspreken van de zegen, weer zitten. Toch wringt er iets, omdat de dienst formeel geëindigd is en de predikant en ouderling van dienst al bij de deur gaan staan om iedereen te groeten. In andere kerken is dat vaak niet het geval; daar blijft de gemeente staan, terwijl de predikant naar de deur loopt, en loopt de gemeente tijdens de muziek naar de uitgang.
In onze kerken is het voor de organist moeilijk om goed te spelen als er veel geluid uit de kerk komt. De TEK heeft hierover nagedacht en wil graag het volgende aan de gemeente voorstellen. Na het uitspreken van de zegen is een ieder vrij om te blijven staan en rustig naar de uitgang te lopen. Diegenen die willen blijven zitten om verder van de muziek te genieten, zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Op deze manier ontstaat er geen lange wachtrij bij het verlaten van de kerk, en kan iedereen ook genieten van het prachtige spel van onze organist.
Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK)

Dank
Mijn man en ik willen de PGO zeer bedanken voor de bloemen die wij zondag 26 maart van de kerk kregen. We waren er zeer door geroerd. Ook dank voor de aardige reacties van gemeenteleden. Inmiddels gaat mijn man langzaam vooruit. Ons motto: moedig voorwaarts.
Met een hartelijke groet,
Marijke Visser-van Overeem


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309; Email. Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email