Gemeenteberichten zondag 26 maart 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Zondag 26 maart, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vijfde zondag in de veertigdagentijd, ‘Judica’ (zomertijd!)

Op weg naar zondag

Lazarus is ziek en komt te overlijden. Jezus komt te laat, zoals wel vaker in het evangelie. Hij loopt niet synchroon met de wensen van mensen, wonderlijk, diepzinnig en moeilijk is dat. Er is intens verdriet bij de zussen van Lazarus en bij de Heer, herkenbaar wanneer iemand zo ontijdig komt te overlijden. Er klinken pastorale vragen (‘als u hier was geweest…’, ‘had hij dit niet kunnen voorkomen?’). En tegelijk is er de ten levenwekkende stem. Sytze de Vries schrijft: Jezus schrijft de hoop en verwachting van Israël (dat er een opstanding is) op zijn eigen lijf. Marien den Boer leest delen uit Johannes 11, Theo Goedhart musiceert. We vieren samen de dag van de opstanding. Graag tot zondag!

Meeleven

Wij leven mee met Marijke en Ab Visser. Zij maken een rare winter door, omdat Ab allerlei infecties had en aan kracht heeft ingeboet. Zijn energie is beperkt en hopelijk wordt het in de lente beter. Marijke zorgt liefdevol voor haar man. We wensen jullie liefde om jullie heen van God en mensen.

We noemen in onze aandacht ook Guusje Tijl.

We leven mee met allen die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis, en met hen die voor hen zorgen. Zorgen voor iemand die je lief is, geeft en vraagt energie. Fijn en steunend als mensen dan ook weer aan jou denken.

We leven ook mee in tijden van vreugde. Wim en Gusta van der Luit zijn dinsdag 28 maart 60 jaar getrouwd! Zij zijn zeer dankbaar voor de liefde en de trouw die er nog altijd is, na dagen van voor- en van tegenspoed.

Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.’ (lied 791)

Bloemengroet

Komende zondag gaan de bloemen vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. M. Eegdeman-Weidema en eveneens met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. en mw. Visser-van Overeem.

Collecten zondag 26 maart

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou

Lees verder… De diaconale collecte is bestemd voor: Werelddiaconaat; Bangladesh, kansen creëren voor jongeren. Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Bangladesh.

Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van

de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

PALMPASEN-BLOEMENGROET

Om er weer een feest van te maken, hebben wij u als vrijwilliger hard nodig, doet u ook dit jaar weer mee? Geeft u zich dan op bij Emmy Bruins, tel. 06-33 70 09 63 of per mail: Stuur Email.

Evenals vorige jaren organiseren wij als werkgroep Palmpasen een bloemengroet voor gemeenteleden die wat extra aandacht nodig hebben. En ook dit jaar vragen wij vrijwilligers voor het bezorgen van de bloemen en het blad Open Deur bij gemeenteleden die hiervoor in aanmerking komen. Het uitdelen van de bloemengroet op de zaterdag voor Palmpasen wordt georganiseerd op zaterdag 1 april van 11.00-12.30 uur op het kerkplein van de Regenboogkerk.

Alvast onze dank!

Namens de Palmpasen werkgroep, Else, Emmy, Gerry en Marianne

Paasnacht – Zingt u mee in het projectkoor?

Dit jaar is de paasnachtviering in de Groene Kerk op zaterdagavond 8 april om 22.00 uur. Dit is een bijzondere viering die bestaat uit een serie lezingen met een bijbehorend lied en een gebed. Verder is er in deze dienst plaats voor onze eigen doopgedachtenis.

Het is fijn als de vele liederen die in deze dienst worden gezongen, kunnen worden ondersteund door een groep voorzangers – het paasnacht-projectkoor. De liederen kunnen zo ook in wisselzang worden gezongen. Graag roep ik iedereen die mee wil zingen op om zich aan te melden. Naast liederen kan het koor een toonzetting van psalm 42 zingen bij de doopgedachtenis.

We zullen repeteren op zaterdagmiddag 25 maart van 16.30-18.00 uur en op dinsdagavond 4 april van 20.00-21.00 uur. Op zaterdag 8 april zullen we voor de dienst inzingen van 20.30-21.30 uur. Alle repetities zullen plaatsvinden in de Groene Kerk of het Willibrords Erf (check de gemeenteberichten).
Hebt u zin om mee te zingen, dan kunt u zich aanmelden bij Pauline Verkerk, Stuur Email of bel 071 5173622

Nieuw

Voor in de agenda: ben je nieuw in onze kerk of wil je aanhaken, houd dan zondag 26 maart vrij, want dan is er een uurtje met koffie en krentenbol in Willibrords Erf, na de dienst, zo tussen 11.30 en 12.30 uur. Je ontmoet leden van de gemeente en er is ruimte voor vragen, opmerkingen en ontmoeting. Ook mensen voor wie de kerkdienst

een drempel is en die misschien overwegen weer eens te gaan, zijn van harte welkom bij dit koffiemoment in kleine kring!

Kaarten te koop

Komende zondag staat in Willibrords Erf een doos met kaarten die te koop zijn en waarvan de opbrengst, na aftrek van de kosten, bestemd is voor de voedselbank.

Samen tegen Armoede; extra voedselinzameling houdbare producten

Afgelopen zondag waren er weer goede gevers. Geweldig! Onze bijdragen zijn echt belangrijk voor veel medemensen die op de voedselbank zijn aangewezen om rond te

komen. Deze actie willen we graag gedurende de veertigdagentijd volhouden. Delen met anderen geeft extra betekenis aan de tijd van bezinning tot Pasen. Voor en na de dienst staat de mand in de kerk en een doos in Willibrords Erf. We hopen dat veel mensen mee (blijven) doen.

Daarnaast zijn we aan het nadenken over een vervolg. We overwegen om na Pasen terug te gaan naar een maandelijkse inzameling. Daarover later neer. Eerst toeleven naar Pasen.

Taakgroep Diaconaat&Zending; Nereida Lugo Flores en Pieter Hellinga

Samen aan Tafel

Samen aan Tafel, met soep en brood en een inspirerend verhaal, woensdag 29 maart

inloop 17.45 uur, start 18.00 uur in Willibrords Erf. Aanstaande woensdag is de derde en laatste Samen aan Tafel in deze veertigdagentijd.
U kunt zich hier tot maandagmiddag 27 maart opgeven.
Tijdens de maaltijd zal worden verteld over het Vastenactie Project voor een ziekenhuis in Malawi.

Zie de informatie in de laatste Oke op p. 11 en op de website. Na afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan de vesper in de Groene Kerk.

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

Woensdag 29 maart, 19.30 uur: vijfde avondgebed (om 17.45 uur Samen aan Tafel in Willibrords Erf).

Zondag 2 april: ds. Rian Veldman Palmzondag, de zesde zondag in de veertigdagentijd.

Woensdag 5 april, 19.30 uur: zesde avondgebed.

Donderdag 6 april, 19.30 uur: Witte Donderdagviering, Maaltijd van de Heer, ds. Richtsje Abma.

Vrijdag 7 april, 19.30 uur: Goede Vrijdagviering, ds. Rian Veldman.

Zaterdag 8 april, 22.00 uur: Paasnachtviering, ds. Rian Veldman, m.m.v. Projectkoor.

Zondag 9 april, paasmorgen, 6.45 uur: vroege paasjubel in en rond de Groene Kerk; 9.45 uur: paasliederen zingen; 10.00 uur: paasviering, ds. Richtsje Abma, m.m.v. PGO-cantorij.

Oecumenische avondgebeden veertigdagentijd

Aan tafel met Jezus

De veertigdagentijd is een periode bij uitstek om ons te bezinnen over wie we zijn, waar wij in willen geloven, wat geloven betekent voor ons dagelijkse leven en samenleven. Lees verder…

De hoofdpersonen voor de avondgebeden:

Woensdag 29 maart: Judas – de verrader

Woensdag 5 april: Petrus – de rots.

Welkom iedere woensdagavond om 19.30 uur in het Groene Kerkje.

Mart Binnendijk, Marion Kuiper, Netty Moolenaar, Elisabeth Piret, ds. Rian Veldman

Café ‘Zin in het weekend’

Je geniet van een vol leven met werk, hobby’s, familie en vrienden. Maar soms is het goed om even stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Dat doen we op de drempel van werkweek naar weekend, in het café, met een diverse groep mensen tussen de 40-60 jaar. We wisselen van gedachten over wat ons ten diepste bezighoudt en waar we naar verlangen. Houd jij ook van een verdiepend gesprek op zijn tijd? Kom dan eens proeven. We leren je graag kennen.

Locatie: Willibrords Erf, vrijdagmiddag 31 maart van 16.30-18.00 uur

Meer info.: Stuur Email aan Mireille Stuart

Palmpasen

Hallo allemaal! Hier een berichtje voor alle kinderen en kleinkinderen, die zin hebben om een palmpasenstok te maken! Op 2 april is het Palmpasen. Je weet wel, dan maak je een kruis met allemaal symbolen uit het paasverhaal, een broodhaantje, een paar groene takjes, twaalf chippies en zo verder. Je mag de stok op je eigen manier mooi versieren. Wees van harte welkom. Je kunt komen op zondagmorgen om 10.00 uur naar de Groene Kerk, dan komen we met de kinderen aan het eind van de dienst naar binnen in een kleine optocht. Of je komt zondagmiddag naar de Regenboogkerk, om 14.00 uur. Het is handig als je je opgeeft, zodat we voldoende stokken hebben, maar we hebben altijd een paar extra.
Opgeven kan bij Maartje (via de app van de kindermiddagen), Richtsje (06-83 11 66 26) of Pieternel.
Van harte welkom!

Op weg naar Pasen… bijeenkomst senioren

donderdag 6 april, 16.00-17.30 uur in Willibrords Erf.We beginnen met koffie/thee met iets lekkers.Gedachten bij Pasen door middel van muziek, een lied en een mooi gedicht.
Daarna een drankje en tijd om te praten.
U kunt zich tot donderdag 30 maart opgeven bij mw. Wil Kwestro: bel 06 30836509, E: Stuur Email

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd gaan we met een groepje liturgisch bloemschikken. Vanaf 22 februari zal er een schikking te zien zijn in de kerk. Lees verder…

Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken, Joske Kortleve

OVERIG

Voorlopige resultaten Actie Kerkbalans 2023

Zoals gebruikelijk, hebben we begin dit jaar alle gemeenteleden om een bijdrage voor onze gemeente gevraagd in het kader van Actie Kerkbalans. Inmiddels hebben iets meer

dan 570 leden een bedrag toegezegd, samen goed voor 215.866 euro. We danken u hartelijk voor uw bijdrage! 

Het aantal gemeenteleden dat heeft aangegeven een bijdrage te zullen doen, is dit jaar bijna 100 minder dan voorgaande jaren. Van een aantal trouwe gevers hebben we helaas nog geen reactie ontvangen. Ook het totale toegezegde bedrag is circa 20.000 euro lager dan waar we op hoopten. Binnenkort zullen we daarom nogmaals een herinnering sturen, met daarbij het vriendelijke verzoek om het toezeggingsformulier per omgaande ingevuld terug te sturen. Met elkaar maken we het werk van onze gemeente mogelijk. Ook uw bijdrage is daarbij nodig! Bij voorbaat dank voor uw toezegging. 

Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans 

Bedankt

Afgelopen zondag 19 maart hebben we een ontruimingsoefening in de Groene of Willibrordkerk gehad. Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de medewerking. Fijn dat jullie met zo’n grote groep aanwezig wilden zijn. Voor velen van u leek het misschien een beetje een ‘amateuristisch’ gebeuren, maar voor de BHV’ers was het een zeer nuttige ervaring om zo eens ‘droog’ te kunnen oefenen met daarna een uitgebreide evaluatie met de firma Levensreddend.

Mensen zien hoe ze op bepaalde situaties reageren en wij kunnen zien of alles op orde is en waar verbeterpunten zijn en aanpassingen gedaan moeten worden. Voor ons was het een zeer waardevolle ochtend. Nogmaals dank, namens alle BHV’ers en het CvK, Fieke Sjoukes

Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Stuur Email.

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 5172249 of stuur een e-mail Stuur Email.

Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, Dorpsstraat 54, 06-42868309;
e-mail:
Stuur Email, cc aan: Stuur Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.


Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters: Stuur Email.

Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak.