Palmpasen-bloemengroet

Om er weer een feest van te maken, hebben wij u als vrijwilliger hard nodig, doet u ook dit jaar weer mee?
Geeft u zich dan op bij Emmy Bruins,
tel. 06 33 70 09 63 of per Email.
Evenals vorige jaren organiseren wij als werkgroep Palmpasen een bloemengroet voor gemeenteleden die wat extra aandacht nodig hebben. En ook dit jaar vragen wij vrijwilligers voor het bezorgen van de bloemen en het blad Open Deur bij gemeenteleden die hiervoor in aanmerking komen. Het uitdelen van de bloemengroet op de zaterdag voor Palmpasen wordt georganiseerd op zaterdag 1 april van 11.00-12.30 uur op het kerkplein van de Regenboogkerk. Om er weer een feest van te maken, hebben wij u als vrijwilliger hard nodig, doet u ook dit jaar weer mee? Geeft u zich dan op bij Emmy Bruins, tel. 06 33 70 09 63 of per Email.
Alvast onze dank!

Namens de Palmpasen werkgroep, Else, Emmy, Gerry en Marianne