Dagwacht 25 april 2023

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Psalm 66 : 1 , 2 08.35 uur Welkom Tekst van het openingslied Breek, aarde, uit in jubelzangen Gods glorierijke naam ter eer Laat van alom Hem lof ontvangen Geducht zijn uwe daden, Heer Uw tegenstanders, diep gebogen aanvaarden veinzend uw beleid Heel d’aarde moet uw naam […]

Afscheid na 17 jaar PGO

Blij verrast was ik toen ik afgelopen zondag de bloemen uit de kerk mocht ontvangen. Op de valreep van mijn afscheid van de PGO kijk ik terug op 17 jaar werkzaamheden. In deze tijd is er veel veranderd en gebeurd. Ik werd aangenomen door de Hervormde Kerk, op het kerkelijk bureau in het voormalige Gemeentecentrum, […]

Doe mee met Actie Vakantietas 2023!

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2023 opnieuw Actie Vakantietas, waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. De diaconie van de PGO heeft contact gehad met […]

Gemeenteberichten zondag 30 april 2023

OP WEG NAAR ZONDAG Informatie vieringen Groene of Willibrordkerk Zondag 30 april, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, Pasen IV, ‘Jubilate’. 19.00 uur: Taizéviering. Rectificatie – andere aanvangstijd viering vrijdag 28 april De correcte aanvangstijd van de viering van trouw en zegen van Ria Leerling en Maarten Vrolijk op vrijdag 28 april is 14.30 uur. Het […]

Collecten zondag 30 april

De diaconale collecte is bestemd voor Noodhulp: Ethiopië, noodhulp en rampenpreventie. Door de gevolgen van de klimaatverandering sterft in Ethiopië veel vee en mislukken oogsten. Mensen raken afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte […]

Gemeenteberichten zondag 23 april 2023

Protestantse Gemeente te Oegstgeest OP WEG NAAR ZONDAG Informatie vieringen Groene of Willibrordkerk Zondag 23 april, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, Pasen III, ‘Misericordia Domini’; diaconale viering. Meeleven Op 18 april is Marinus Vink thuis overleden. Aimabel mens, man van Els en vader van drie dochters, lid van de zendingsfamilie omdat hij in de zending […]

Collecten zondag 23 april

De diaconale collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen. Tijdens de diaconale dienst vandaag, wordt aandacht besteed aan het project dat de PGO twee jaar financieel ondersteunt. De grote armoede en hoge werkloosheid in Moldavië maakt dat veel inwoners in het buitenland werken en veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Via […]

Dagwacht 18 april 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Psalm 127 : 1 , 2 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied 1    Wanneer de Heer het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt, de opbouw niets dan ijdelheid. Wanneer de Heer de wacht niet houdt, geen wachter, die de vijand keert, geen stadsmuur die […]

Boven is onder ons, een theologie van God na God

Lezing door prof. dr. Rick Benjamins, bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Universiteit Groningen en docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, over zijn nog te verschijnen boek, met dezelfde titel. ‘Benjamins gaat in zijn boek en zijn lezing in op de (post)moderne theologie. Over de mogelijkheden van een theologie ‘na Kuitert’. Kuitert geldt in […]

Collecten zondag 16 april

De diaconale collecte is bestemd voor Diaconale vakantieweken. Iedereen verdient een vakantie, ook als je alleen bent of hulp nodig hebt. Daarom steunen wij het vakantiebureau. Door uw steun kunnen mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, mensen met een meervoudige beperking en gezinnen met weinig geld genieten van een mooie week. Hiermee maken […]