Collecten zondag 16 april

De diaconale collecte is bestemd voor
Diaconale vakantieweken.
Iedereen verdient een vakantie, ook als je alleen bent of hulp nodig hebt.
Daarom steunen wij het vakantiebureau.
Door uw steun kunnen mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, mensen met een meervoudige beperking en gezinnen met weinig geld genieten van een mooie week.
Hiermee maken wij het thema van de Protestantse Kerk ‘Aan tafel’ heel concreet.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Diaconale vakantieweken.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending