Collecten zondag 23 april

De diaconale collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat:
Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen.
Tijdens de diaconale dienst vandaag, wordt aandacht besteed aan het project dat de PGO twee jaar financieel ondersteunt. De grote armoede en hoge werkloosheid in Moldavië maakt dat veel inwoners in het buitenland werken en veel kinderen en ouderen alleen achterblijven.
Via Moldovan Christian Aid ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven voor jongeren en ouderen.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Moldavië.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending