Dagwacht 4 april 2023

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: Psalm 1

08.35 uur      Welkom

Tekst van het openingslied

1   Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich met spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan ’s Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.
2   Hij is een groene boom die staat gepland
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.
3   Gans anders zal ’t de goddelozen gaan:
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.
Zij kunnen zich voor God niet staande houden,
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden.
God kent die wandelt in het rechte spoor,
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Psalm 1 gaat over de tegenstelling tussen een rechtvaardige en een goddeloze.

Opvallend is hoe ‘groen’ de psalm spreekt over de rechtvaardige.

Gezonde boom, gezond water, rijpe vruchten op zijn tijd; gezond leefklimaat.

Daartegenover staat de doodlopende weg van de goddeloze, die spot met God en zijn geboden.

Spotten, honen; woorden die beschadigen, corrupte taal, verbaal geweld, verraad.

In deze Goede Week horen we over hoe Jezus geleden heeft onder wat mensen zeiden, schreeuwden.

En voor vandaag staat dan psalm 120 op het rooster…

Schiftlezing: Psalm 120 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

1Een pelgrimslied.

Roep ik in mijn nood tot de HEER,

Hij geeft mij antwoord.

2Bevrijd mijn ziel, HEER,

van lippen die liegen,

van de tong die bedriegt.

3Wat zal je straf zijn,

bedrieglijke tong,

en wat je straf nog verzwaren?

4Pijlen, gescherpt voor de strijd,

en dan gloeiende houtskool van brem!

5Ach, dat ik moet wonen in Mesech,

ver van huis bij de tenten van Kedar.

6Te lang al woont mijn ziel

bij mensen die vrede haten.

7Spreek ik woorden van vrede,

zij willen oorlog.

Gedachten bij de tekst

Lippen die liegen en een tong die bedriegt.

Een tong vol verraad, staat er letterlijk.

Wat kunnen woorden zeer doen, ziek maken, verlammend werken.

Wat maakt slechte communicatie veel kapot.

Grote woorden en daar haat mee zaaien, retoriek en daarmee mensen een oorlog injagen.

Rookgordijnen optrekken, onderzoeken en rechtspraak in twijfel trekken, reputaties beschadigen.

Woorden als scherpe pijlen, als houtskool dat schroeit en akelige brandwonden veroorzaakt.

De dichter van psalm 120 voelt zich ver van huis, ver van Jeruzalem, in Mesech, het verre Noorden of in Kedar, het verre Zuiden.

Wat ben je ver van huis als je woorden van vrede spreekt, het goede wilt, maar je omgeving oorlog wil, roddels vertelt, moedwillig desinformatie verspreidt, woorden verdraait en conflicten opstookt.

Het verhaal van Jezus’ lijden en sterven staat vol van lippen die logen en tongen die verraadden; Hij werd ermee gekruisigd.

Maar God hoort het roepen uit de ellende die door woorden wordt aangericht.

Toen God sprak stond Jezus weer op, brak er nieuw leven door aarde en steen.

Het kan dus wèl: lippen die leven geven, een tong die vrede sticht.

God, maak vandaag mijn ziel zo vrij, dat mijn lippen en mijn tong het leefklimaat goed doen.

Stilte

Gebeden

  • Aansteken intentiekaarsen; stille gebeden
  • Gesproken gebed
  • Onze Vader

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: O Haupt voll Blut und Wunden; J.S.Bach