Doe mee met Actie Vakantietas 2023!

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2023 opnieuw Actie Vakantietas, waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. De diaconie van de PGO heeft contact gehad met alle basisscholen in Oegstgeest en een groot aantal organisaties dat zich bezighoudt met kwetsbare gezinnen. Voor elk kind van nul tot achttien jaar uit deze gezinnen wordt een persoonlijk tasje gevuld met spullen voor de zomervakantie. Hoe kunt u helpen als gemeentelid?

U kunt aangeven via het account dat u een tasje voor een kind wilt vullen. U krijgt dan het tasje thuis geleverd met een A4 met suggesties voor de inhoud. Ook mooi, gebruikt speelgoed mag in het tasje. Het richtbedrag per tasje is € 20. Bij vragen kunt u bellen met Anna Louwerse, 06 41 80 21 06 of Herma Pauptit, 06 50 28 04 02. Mailen kan ook: Email. Het tasje wordt geleverd op vrijdag 2 juni in uw brievenbus. U kunt het gevulde tasje uiterlijk woensdag 28 juni afgeven bij Herma Pauptit, Kamperfoelielaan 37 (graag op afspraak).

Of:

U kunt een bijdrage geven zodat de diaconie tasjes kan vullen. Uw gift is zeer welkom op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. de diaconie PGO o.v.v. Actie Vakantietas.

Voor meer informatie kunt u kijken op kerkinactie.nl/vakantietas. Helpt u mee om de zomervakantie voor deze kinderen ook bijzonder te maken? Alvast hartelijk dank!

Anna Louwerse, Guusje Onderwaater en Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending