Gemeenteberichten zondag 23 april 2023

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Zondag 23 april, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, Pasen III, ‘Misericordia Domini’; diaconale viering.

Meeleven

Op 18 april is Marinus Vink thuis overleden. Aimabel mens, man van Els en vader van drie dochters, lid van de zendingsfamilie omdat hij in de zending en op het zendingshuis gewerkt heeft. Veerkrachtig en positief en heel meelevend met onze kerkgemeenschap. Velen in Oegstgeest kennen hem, vanuit de Harmonie, de kerk plaatselijk of landelijk. God heeft ons in hem veel gegeven. Wij treuren om een dierbaar mens en zijn dankbaar voor zijn lange leven. Het afscheid is op dinsdag 25 april om 12.00 uur in de Groene Kerk. Er moeten blije liederen klinken, zo zei hij zelf. We bidden voor Els en de kinderen om Gods dragende kracht en troost.

We leven ook mee met hen die ziek zijn en hen die zorgen voor een zieke naaste. Dat je kracht mag krijgen.

Een vrolijk bericht. Ria Leerling trof op een reis Maarten Vrolijk, en nu worden ze samen, behalve reisgenoten, levenspartners. Zij vinden liefde bij elkaar. In een viering van trouw en zegen op 28 april in de Groene Kerk, aanvang 14.00 uur, willen zij hun liefde voor elkaar uitspreken en Gods zegen vragen op hun verbond. Van harte geluk wensen wij jullie!

Bloemengroet

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet en bemoediging vanuit onze gemeente naar dhr. en mw. Poppe-Rienks, de tweede bos gaat met een hartelijke groet en alle goeds voor de toekomst naar Hantie Maris.

Afscheid van Hantie Maris

Volgende week dinsdagochtend, 25 april, zal Hantie voor het laatst op het Kerkelijk Bureau zijn. Om haar te bedanken voor haar werkzaamheden in de afgelopen 17 jaar krijgt ze de bloemen uit de kerk deze zondag. Wij wensen haar heel veel geluk en beterschap toe.
Fieke Sjoukes (CvK-personeel)

Collecten zondag 23 april

De diaconale collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen. Lees meer…
Tijdens de diaconale dienst vandaag, wordt aandacht besteed aan het project dat de PGO twee jaar financieel ondersteunt. De grote armoede en hoge werkloosheid in Moldavië maakt dat veel inwoners in het buitenland werken en veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Via Moldovan Christian Aid ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven voor jongeren en ouderen.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Moldavië.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
►Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding.
U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Feestelijk jubileumconcert Cappella pro Cantibus 

Op 22 april is het tijd voor feest! Cappella pro Cantibus bestaat 50 jaar en viert dit met een uitbundig jubileumconcert.
Voor deze uitvoering heeft het koor geput uit het rijke muziekarchief dat het in een halve eeuw heeft opgebouwd.
Op het programma staan twee grote klassieke koorwerken: het majestueuze Magnificat van Bach en het Gloria van Vivaldi, uitgevoerd samen met het Nederlands Begeleidingsorkest en solisten.
Natuurlijk ontbreekt niet het a capellarepertoire waarin het koor gespecialiseerd is, zoals Psalm 150 van Stanford en Cantate Domino van Monteverdi.
Met als kers op de taart de wereldpremière van Psaume 122, een stuk dat dirigent en componist Rens Tienstra speciaal voor het koor heeft geschreven.
Zaterdag 22 april, 20.00 uur, Regenboogkerk. Toegang: 20 euro. Kaarten: www.cappellaprocantibus.nl.

Diaconale dienst over en voor Moldavië op 23 april

In deze dienst zal Daan Verbaan aanwezig zijn. Hij is medeverantwoordelijk voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie en heeft als aandachtsgebieden Moldavië, Oekraïne en Zuid-Oost Europa. In februari heeft hij Moldavië weer bezocht en hij zal ons uit de eerste hand vertellen over het werk dat door de kerken in samenwerking met Moldovan Christian Aid en Youth for Christ voor ouderen, jongeren en kinderen wordtd gedaan. Dit zijn de projecten die wij in 2023 en 2024 voor het werelddiaconaat steunen.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending,
Guusje Onderwaater en Martine Delver, diakenen ZWO

Bijeenkomst over het thema verbinding

Bijeenkomst over het thema verbinding voor leden van het bezoekteam, het verjaardagskaartenteam en belangstellenden op maandagavond 24 april in de grote zaal van Willibrords Erf.
Verbinding is voor ieder mens van belang. Als bezoeker breng je een attentie of een bezoekje namens de kerk; dat alleen al is een moment van verbinding.
Ds. Richtsje Abma zal een inleiding geven over het belang van ontmoeten, het stimuleren van relaties in de gemeente en het ontwikkelen van activiteiten die leuk, verdiepend of enthousiasmerend zijn.
Na de inleiding praten we in groepjes door over vormen van verbinding in het gemeentezijn. 
Vanaf 19.45 uur ben je van harte welkom en staat de koffie/thee klaar.
We starten met het programma om 20.00 uur.
Rond 21.30 uur sluiten we het inhoudelijke programma af en is er gelegenheid om elkaar informeel met een drankje te ontmoeten.  
Weet je van harte welkom!
Namens het pastoraal kernteam PGO, Marga Hoogenkamp, secretaris

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

Zondag 30 april, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, Pasen IV, ‘Jubilate’. 19.00 uur: Taizéviering.

N.B. Vanaf zondag 7 mei t/m zondag 29 oktober worden de kerkdiensten weer in de Regenboogkerkgehouden.

Regenboogkerk

Zondag 7 mei, 10.00 uur: ds. Gert Jan de Bruin, Pasen V, zondag ‘Cantate’; m.m.v. PGO-cantorij.

Gert Jan de Bruin is emeritus predikant, woonachtig te Leidschendam; hij is oud-predikant van onze gemeente. Na Oegstgeest stond hij in St. Michielsgestel en Amstelveen-Buitenveldert.

Koffiekamer 4 mei

Op 4 mei is er weer koffiekamer. We gaan door met het jaarthema Aan tafel.
Wat komt er thuis precies op tafel, en hoeveel vlieguren hebben de groentes achter de rug of komen ze van grond in de buurt?
We denken na over dit thema in het licht van klimaatvragen.
Niet om er somber van te worden, wel om een bijdrage te leveren aan het spaarzaam omgaan met de aarde en de bronnen. Als gast komt er iemand van de groep Grootouders voor het klimaat.

OVERIG

Schoolvakantie

Alle mensen die even heerlijk vrij zijn en alle kinderen die meivakantie hebben, wensen we fijne weken toe.

Zoek

Afgelopen zondag na de dienst kon Jaap van Orden zijn jas niet meer vinden.
Misschien heeft iemand anders deze per ongeluk aangetrokken?
Jaap zou zijn mooie, nieuwe, warme winterjas graag terug willen hebben.
Wie o wie kan hem helpen?
In de linker zak zit zijn pet en in de rechter zak de orde van dienst en een kaartje met zijn telefoonnummer.
U kunt ook naar het kerkelijk bureau bellen:
06-15216650 .

Dank

Lieve mensen van onze kerkgemeenschap, ik en mijn man zijn erg blij met alle aandacht en betrokkenheid; helpt zeker om verder te kunnen. Het is een grote schrik ineens voor zo’n hobbel te komen staan. We werken er hard aan om naar huis te kunnen. Hebben goede hoop. Hartelijke groet,
Sietske en Jaap Maandag

_____________________________________________________________________________
Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Stuur Email.

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 5172249 of stuur een e-mail Stuur Email.

Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, Dorpsstraat 54, 06-42868309;
e-mail:
Stuur Email, cc aan: Stuur Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.


Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters: Stuur Email.

Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak.