Gemeenteberichten zondag 30 april 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Zondag 30 april, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, Pasen IV, ‘Jubilate’. 19.00 uur: Taizéviering.

Rectificatie – andere aanvangstijd viering vrijdag 28 april
De correcte aanvangstijd van de viering van trouw en zegen van Ria Leerling en Maarten Vrolijk op vrijdag 28 april is 14.30 uur. Het tijdstip stond foutief vermeld in de gemeenteberichten van zondag 23 april jl.

Bij de zondag
Komende zondag vieren we een zorgeloze zondag. Het is schoolvakantie, er is kermis en de zondag valt tussen twee nationale feest- en gedenkdagen. Het thema is als een boom aan stromend water. Naast psalm 1 klinkt er een sprookje over een wonderlijke boom. We zingen het Wilhelmus in de dienst, het hoort tot de actualiteit. Verder zingen we als slotlied lied 878, een lied dat klinkt als klezmermuziek. Via deze link kunt u het vast een keer beluisteren,

Leonard Seeleman musiceert. Inge de Ruijter leest de schriftlezing. Graag tot zondag!

Taizégebedsviering in het Groene kerkje – zondag 30 april om 19.00 uur
Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering!

Meeleven
Wilma van den Berg heeft vorige week, na lange tijd wachten en jarenlang tobben, eindelijk een operatie aan haar ogen ondergaan. Ook nu vraagt het herstel opnieuw geduld van haar en Ruurt. Wij leven met hen mee.
Josine van Noord heeft tot haar verdriet afscheid moeten nemen van een buurvrouw die de afgelopen jaren een hartsvriendin was geworden, ernstig ziek was en is overleden. Wij leven mee met Josine.
Op 23 april overleed Willem Henri van der Steen in de leeftijd van 84 jaar. Wim van der Steen was ooit met zijn vrouw Nel lid van de Pauluskerk en vele jaren later ontstond er weer contact met de kerk. Hij was in Leiden geboren en verknocht aan zijn huis in de Vogelbuurt en aan de Kaag. Hij hield van zeilen, het was zijn lust en zijn leven. Samen kreeg het echtpaar drie kinderen. Hij was een eigenzinnig mens. Het afscheid is maandag om 13.00 uur in de Groene of Willibrord Kerk.
We denken aan Els Vink en haar gezin, nu Marinus in korte tijd ziek werd en overleed.
Ria Leerling en Maarten Vrolijk wensen we een heel mooie dag toe op 28 april. Wat fijn dat jullie je liefde voor elkaar willen uitspreken en in de kerk een zegen vragen op jullie weg samen. Mensen, veel geluk!

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet en bemoediging vanuit onze gemeente naar Wilma van den Berg en ook met een hartelijke groet en bemoediging naar Aad den Heijer.

Collecten zondag 30 april
De diaconale collecte is bestemd voor Noodhulp: Ethiopië, noodhulp en rampenpreventie.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Noodhulp, Ethiopië.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Nabespreking dienst
We zullen de dienst komende zondag niet nabespreken in een groep, in tegenstelling tot wat in de Oké staat. De datum is bij nader inzien niet handig. Want we vieren na afloop van de dienst nog een staartje van Koningsdag.

Koninklijke onderscheiding
Afgelopen woensdag, 26 april, heeft ons gemeentelid en kerkrentmeester mevrouw Fieke Sjoukes een koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar grote maatschappelijke inzet door de jaren heen, in het bijzonder voor de PGO. Na de dienst van zondag 30 april zal aandacht worden besteed aan dit heuglijke feit!
Maureen van den Brink, scriba

AGENDA

Café ‘Zin in het weekend’
Je geniet van een vol leven met werk, hobby’s, familie en vrienden. Maar soms is het goed om even stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Dat doen we op de drempel van werkweek naar weekend, in het café, met een diverse groep mensen tussen de 40-60 jaar. We wisselen van gedachten over wat ons ten diepste bezig houdt en waar we naar verlangen. Houd jij ook van een verdiepend gesprek op zijn tijd? Kom dan eens proeven. We leren je graag kennen.
Locatie: Willibrords Erf. Vrijdagmiddag 28 april van 16.30-18.00 uur.
Meer info. bij Mireille Stuart Email

Samen tegen armoede – maandelijkse inzameling voedselbank
Maandelijkse inzameling voedselbank op zondag 30 april! Voor en na de dienst staat de mand in de kerk en een doos in Willibrords Erf voor u klaar. Onze bijdragen zijn echt belangrijk voor veel medemensen die op de voedselbank zijn aangewezen om rond te komen. In Leiden en omstreken gaat het om ruim 460 gezinnen. Wij hopen dat veel mensen eraan mee (blijven) doen!
Wat heeft de voedselbank nodig?:
Houdbare producten, zoals olie, bloem, rijst, pasta, pastasaus, muesli, thee, broodbeleg (jam, hagelslag, pindakaas), knakworstjes en vis in blik, soep in blik, (pannenkoeken)meel.
En toiletartikelen, zoals shampoo, tandpasta, tandenborstels, deodorant, wasmiddel, luiers maat 6, billendoekjes.
Taakgroep Diaconaat&Zending, Nereida Lugo Flores en Pieter Hellinga

Vakantie
Ds. Rian Veldman heeft komende week vakantie (1-7 mei).
Voor dringende pastorale situaties kunt u een beroep doen op ds. Richtsje Abma.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
N.B. Vanaf zondag 7 mei t/m zondag 29 oktober worden de kerkdiensten weer in de Regenboogkerk gehouden, behalve Hemelvaartsdag, zie hierna.

Regenboogkerk
Zondag 7 mei, 10.00 uur: ds. Gert Jan de Bruin, Pasen V, zondag ‘Cantate’; m.m.v. PGO-cantorij.
Gert Jan de Bruin is emeritus predikant, woonachtig te Leidschendam; hij is oud-predikant van onze gemeente. Na Oegstgeest stond hij in St. Michielsgestel en Amstelveen-Buitenveldert.
Zondag 14 mei, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, Pasen VI, zondag ‘Rogate’.
Groene of Willibrordkerk
Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur: ds. Rian Veldman.

Boeken voor in de kraam van de kerken op vijf mei-markt
Op 5 mei viert Oegstgeest Bevrijdingsdag en de gezamenlijke kerken doen dit jaar mee met een kraam van het Diaconaal Platform. Die kraam staat op de stoep voor de ingang van de Rehobothkerk en daar worden boeken verkocht. De opbrengst komt geheel ten goede aan de voedselbank. We zoeken dus boeken! Boeken in de categorieën stripboeken/kinderboeken/romans/detectives/regionale geschiedenisboeken en ze mogen niet ouder dan 20 jaar zijn. De boeken worden voor € 1 verkocht. Dinsdagavond 2 mei van 19.00-19.45 uur kunnen boeken worden ingeleverd bij de Rehobothkerk.

Koffiekamer 4 mei
Op 4 mei is er weer koffiekamer. We gaan door met het jaarthema Aan tafel. Wat komt er thuis precies op tafel, en hoeveel vlieguren hebben de groentes achter de rug of komen ze van grond in de buurt? We denken na over dit thema in het licht van klimaatvragen. Niet om er somber van te worden, wel om een bijdrage te leveren aan het spaarzaam omgaan met de aarde en de bronnen. Als gast komt er iemand van de groep Grootouders voor het klimaat. Ook belangstellenden zijn van harte welkom op 4 mei vanaf 9.45 uur in Willibrords Erf.

Denktank in gesprek met gemeenteleden
De Denktank toekomst gebouwen wil graag in gesprek met u, met jou die betrokken is bij de PGO. We willen graag horen wat je belangrijk vindt in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst. Wat is wezenlijk, welke veranderingen voorzie je en welke zijn de belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden als we nadenken over onze kerkgebouwen?
Er zijn 3 mogelijke momenten om uw/jouw stem hierin te laten horen:
zondag 7 mei, na de dienst, van 12.00-14.00 uur
vrijdagmiddag 12 mei van 14.00-16.00 uur of
maandagavond 15 mei van 20.00-22.00 uur.
Alle gemeentebijeenkomsten zijn in de kerkzaal van de Regenboogkerk. Van harte welkom!
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

Doe mee met Actie Vakantietas 2023!
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2023 opnieuw Actie Vakantietas, waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. Lees verder
Hoe kunt u helpen als gemeentelid?
Voor meer informatie kunt u kijken op KerkInActie. Helpt u mee om de zomervakantie voor deze kinderen ook bijzonder te maken? Alvast hartelijk dank!
Anna Louwerse, Guusje Onderwaater en Herma Pauptit,
taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Huwelijksjubilea
Op 24 april waren er twee echtparen die iets bijzonders te vieren hadden. Gerard en Ank Brandt-Nagtegaal (Ommevoort 328) vierden hun 65-jarig huwelijksjubileum. Zij zijn nog altijd betrokken bij de kerkdienst en vieren die mee vanaf thuis. Eerder deden ze ook vrijwilligerswerk in de kerk. Het toeval wil dat beiden ook dit voorjaar hun 90e verjaardag vieren. Van harte onze gelukwensen.
Ook op 24 april waren Krijn en Claartje van den Berg-Heckman 60 jaar getrouwd. Mw. Van den Berg is jaren namens de kerk ouderling geweest in de Indische Buurt (20 jaar!) en heeft veel bezoekwerk gedaan. Wat mooi. Ook u beiden van harte gelukgewenst.
En de heer en mevrouw Vrijdaghs hopen op 27 april 50 jaar te zijn getrouwd. Ook voor u onze gelukwensen.
Dat God je spaart en bewaart, dat je samen de vrede kunt bewaren, door alle seizoenen heen, ook al is het wel eens moeilijk, is reden tot dankbaarheid. Hoera!

Opbrengst Actie Kerkbalans 2023
Begin dit jaar hebben we alle leden benaderd voor een bijdrage aan onze gemeente in het kader van Actie Kerkbalans. Zo’n 640 huishoudens hebben inmiddels een bedrag toegezegd, samen goed voor 226.312 euro. Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage! Met elkaar maken we het werk van onze gemeente mogelijk.
De uiteindelijke resultaten zijn circa 4.000 euro lager dan vorig jaar. Van zo’n 40 trouwe gevers hebben we dit jaar geen reactie ontvangen, ondanks een eind maart verstuurde herinnering. Mocht u er niet aan zijn toegekomen en alsnog een toezegging willen doen; het formulier opsturen kan nog steeds. U kunt ook contact opnemen via Email of 06 11 39 72 40. Ook uw bijdrage is nodig! Bij voorbaat dank voor uw toezegging.
Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans

Binnenlands diaconaat: hulp aan ongedocumenteerden staat dit jaar centraal
Dit jaar richt het binnenlands diaconaat-project van onze gemeente zich op mensen die in Nederland verblijven zonder verblijfsvergunning. Deze bijzonder kwetsbare groep heeft weinig zekerheden om op terug te vallen en vormt een gemakkelijke prooi voor uitbuiters. Lees hier meer over ongedocumenteerden en ons hulpproject.
Ongedocumenteerden

Afscheid na 17 jaar PGO
Blij verrast was ik toen ik afgelopen zondag de bloemen uit de kerk mocht ontvangen.
Op de valreep van mijn afscheid van de PGO kijk ik terug op 17 jaar werkzaamheden. In deze tijd is er veel veranderd en gebeurd. Lees verder…
Daarom wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, het cadeau, de steun en samenwerking in deze lange tijd voor de PGO. Wellicht zien we elkaar in het dorp, of op de camping in Zuid-Limburg waar ik als vrijwilliger de gasten verwen.
Ik wens jullie allen veel goeds voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Hantie Maris Email


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309; Email. Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email