Gemeenteberichten zondag 9 april

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed om Gods aanwezigheid in de Stille Week

Heer,

vandaag nodigen we U uit:

Kom binnen in ons leven.

Laat ons Hosanna zingen.

Gezegend zult U zijn!

En morgen, hoe zal dat zijn?

Zullen we dan nog juichen?

Hoe snel zijn we vergeten,

kan de stemming omslaan.

We gaan met U op weg,

tenminste, dat proberen we,

struikelend, vragend,

tastend, vertwijfeld.

We gaan met U op weg

naar kruis en graf,

door duisternis en stilte,

op weg naar het licht.

Vandaag nodigen we U uit:

Kom binnen in ons leven.

Laat ons Hosanna zingen.

Gezegend zult U zijn!

door Annemieke Bosman-Mohrmann (van de site van Petrus)

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Vrijdag 7 april, 19.30 uur: Goede Vrijdag-viering, ds. Rian Veldman.

Zaterdag 8 april, 22.00 uur: paasnachtviering, ds. Rian Veldman, m.m.v. Projectkoor.

Zondag 9 april, paasmorgen, 6.45 uur: vroege paasjubel in en rond de Groene Kerk;
9.45 uur:paasliederen zingen, 10.00 uur: paasviering, ds. Richtsje Abma, m.m.v. PGO-cantorij.

Op weg naar zondag

Met Pasen vieren we het feest van opstaan en verdergaan. De cantorij zingt, er is kindernevendienst. Laten we vanuit de diepte ook zelf opstaan, met Hem mee! We horen het evangelie uit Johannes 20:1-18. Drie keer noemt Maria, in haar zoektocht naar de dode en bij alle verslagenheid, Jezus Heer. Ten slotte bericht ze de leerlingen: ik heb de Heer gezien. Prachtig. Voor de dienst kun je paasliederen meezingen. Weet je van harte welkom.

Meeleven

Onze hartelijke gelukwensen voor ons gemeentelid mevrouw Fiep Lever-Smitskamp. Zij hoopt op 7 april haar 100e verjaardag te vieren. Er is nu een expositie van schilderijen en beeldjes van haar in Galerie de Pomp in Warmond (tot en met 12 april). Zij leeft haar hele leven met het geloof en met God als bron van vertrouwen. We feliciteren u van harte met uw verjaardag, dat het een gezellige dag mag zijn, met kleur en vreugde. Dat Christus iedere dag voor u uit mag gaan, met zijn troostende en sterkende aanwezigheid.

Sietske Maandag ging uit het ziekenhuis naar een revalidatieplek in Van Wijckerslooth. Veel sterkte, Sietske, en van harte beterschap. Dat de Geest van Pasen je omringen zal.

In Warmond overleed op 31 maart Anneke van den Berge, een veelzijdige en kunstzinnige vrouw. Zij was in onze gemeente actief als contactpersoon in de Schildersbuurt. We denken aan haar familie, oude buren en vriendinnen. Het correspondentieadres is: Postbus 1110, 2340 BC Oegstgeest. 

Wij leven mee met Guusje Tijl in Hospice De Mare. We bidden je Gods vrede toe.

Bloemengroet

De bloemen gaan op eerste paasdag vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en felicitatie naar ons gemeentelid de 100-jarige mevrouw H.S. Lever-Smitskamp. De tweede bos bloemen is bestemd voor Dirk Jan de Ruijter uit dankbaarheid voor zijn inzet en de vele werkzaamheden binnen onze gemeente.

Collecten zondag 9 april

De diaconale collecte op Pasen is bestemd voor Amnesty International.
Lees verder…
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Amnesty International.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Samen tegen Armoede – laatste extra inzameling, dan weer maandelijks

Deze week met de kruiwagen naar de inzameling. Met volle en zware dozen vol houdbare producten.
Heel veel etenswaar en hygiënemiddelen. Dank aan alle goede gevers.
Onze bijdragen zijn echt belangrijk voor veel medemensen die op de voedselbank zijn aangewezen om rond te komen.
In Oegstgeest gaat het nu om ruim vijftig gezinnen.

Deze actie gedurende de veertigdagentijd wordt op paasmorgen afgerond.
Nog één keer een extra beroep op ieder. Delen met anderen geeft verdieping aan de tijd van bezinning tot Pasen.
Voor en na de dienst staat de mand in de kerk en een doos in Willibrords Erf.

In de komende tijd gaan we weer over op de maandelijkse inzameling.
Daarbij sluiten we aan op het ritme van de Rehobothkerk.
Die staat elke eerste dinsdag van de maand open voor inlevering.
Onze inzameling is daarom de voorafgaande zondag.
De eerste keer op zondag 30 april. We zullen het steeds in de gemeenteberichten aankondigen.
We hopen dat veel mensen (blijven) meedoen. Het is nodig!
Taakgroep Diaconaat&Zending, Nereida Lugo Flores en Pieter Hellinga

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

Zondag 16 april, 10.00 uur: ds. Niek Smit, Pasen II, ‘Beloken Pasen’. Ds. N.C. (Niek) Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond (tot 2009), Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk.

Zondag 23 april, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, Pasen III, ‘Misericordia Domini’.

Verlangen naar …?

Op woensdagavond 12 april spreekt Arie Jan van Winkelhoff, uit Houten, over dit thema.
Waar verlangt u, verlang jij ten diepste naar? Lees verder…

De avond wordt gehouden in de Rehobothkerk aan de Lijtweg.
Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar en het programma start om 20.00 uur.
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.
Aanmelding graag per email  Stuur Email of via 071-5171411
Eke de Gier-van der Jagt

Boven is onder ons, een theologie van God na God

Lezing Theologie na Kuitert
Lezing Theologie na Kuitert op zondagmiddag 16 april van 15.00-17.00 uur, in het Dorpscentrum, door Rick Benjamins, hoogleraar Vrijzinnige Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, over zijn boek Boven is onder ons, denken over God na God.
Lees verder…

Lezing Paul van Tongeren

Filosoof en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren geeft op donderdag 20 april een lezing in Oegstgeest.
Op uitnodiging van PGO, Bibliotheek Bollenstreek en de Rijnlandse Boekhandel komt hij vertellen over zijn meest recente boek Identi-tijd, tussen toekomst en verleden. Lees verder…
Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Oegstgeest, Lange Voort 2T, 20.00 uur.
Toegang: 10 euro.
Kaarten te koop bij de Rijnlandse Boekhandel en Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Oegstgeest.

Feestelijk jubileumconcert Cappella pro Cantibus 

Op 22 april is het tijd voor feest! Cappella pro Cantibus bestaat 50 jaar en viert dit met een uitbundig jubileumconcert.
Voor deze uitvoering heeft het koor geput uit het rijke muziekarchief dat het in een halve eeuw heeft opgebouwd.
Op het programma staan twee grote klassieke koorwerken: het majestueuze Magnificat van Bach en het Gloria van Vivaldi, uitgevoerd samen met het Nederlands Begeleidingsorkest en solisten.
Natuurlijk ontbreekt niet het a capellarepertoire waarin het koor gespecialiseerd is, zoals Psalm 150 van Stanford en Cantate Domino van Monteverdi.
Met als kers op de taart de wereldpremière van Psaume 122, een stuk dat dirigent en componist Rens Tienstra speciaal voor het koor heeft geschreven.
Zaterdag 22 april, 20.00 uur, Regenboogkerk.
Toegang: 20 euro. Kaarten: www.cappellaprocantibus.nl.

Denktank in gesprek met gemeenteleden

De Denktank toekomst gebouwen wil graag in gesprek met u, met jou, die betrokken is bij de PGO. We willen graag horen wat je belangrijk vindt in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst.
Wat is wezenlijk, welke veranderingen voorzie je en welke zijn de belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden als we nadenken over onze kerkgebouwen?
Er zijn drie mogelijke momenten om uw/jouw stem hierin te laten horen:
zondag 7 mei na de dienst van 12.00-14.00 uur
vrijdagmiddag 12 mei van 14.00-16.00 uur of
maandagavond 15 mei van 20.00-22.00 uur.
Alle gemeentebijeenkomsten zijn in de kerkzaal van de Regenboogkerk. Van harte welkom!
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

OVERIG

Paasviering met de bewoners van Tilly Koenen (Waterschapsheuvel)

Donderdagavond 30 maart waren wij te gast in Willibrords Erf om met de bewoners van woonlocatie Tilly Koenen het paasfeest alvast te vieren. Speciale gast vanavond was Rian Veldman. Lees meer…
Selma Poppe en Nel Kortlever

Werkgroep Palmpasenbloemengroet

In de druilerige regen heeft afgelopen zaterdag 1 april een aantal gemeenteleden 85 bossen tulpen en het blad Open Deur weggebracht naar gemeenteleden die daarvoor in aanmerking kwamen. Lees verder…
Werkgroep Palmpasenbloemengroet

____________________________________________________________________________________________________

Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Stuur Email.

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 5172249 of stuur een e-mail Stuur Email.

Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).

Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, Dorpsstraat 54, 06-42868309;
e-mail:
Stuur Email, cc aan: Stuur Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.


Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters: Stuur Email.

Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak.