Collecten zondag 14 mei 2023

De diaconale collecte is bestemd voor
Binnenlands diaconaat: kerk zijn met en voor elkaar.
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook de geloofsgemeenschap zelf.
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn voor hun omgeving. ► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. kerk zijn met elkaar.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending