Collecten zondag 28 mei

De diaconale collecte is bestemd voor Zending:
Libanon, theologisch onderwijs in het Midden-Oosten.
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land.
Er wonen relatief gezien nog veel christenen.
Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST).
Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon.
Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie.
Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden.
Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Zending, Libanon.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending