Concept jaarrekening 2022

De kerkenraad heeft onlangs de concept jaarrekeningen 2022 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO website zijn samenvattingen geplaatst: Klik hier.
De volledige concept jaarrekeningen 2022 liggen van maandag 22 mei t/m maandag 5 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6.
Maak eerst even een afspraak via 06 15 21 66 50 voordat u langs gaat.
Een elektronisch kopie van de concept jaarrekening van de PGO is aan te vragen bij de penningmeester Dieneke van Os via Email . Die van de Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending is aan te vragen bij de penningmeester Wolter Mooi via Email .
Reacties op de concept jaarrekeningen kunnen tot uiterlijk dinsdag 6 juni 2023 worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC, Oegstgeest;Email
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de jaarrekeningen 2022 worden vastgesteld.

Dieneke van Os – penningmeester College van Kerkrentmeesters
Wolter Mooi – penningmeester Taakgroep (Wereld) Diaconaat en Zending