Concept jaarrekening

De kerkenraad heeft onlangs de conceptjaarrekeningen 2022 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst (rechtsonder op de PGO-website onder Geldzaken en Jaarcijfers). 

De volledige conceptjaarrekeningen 2022 liggen van maandag 22 mei t/m maandag 5 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak even een afspraak via 06-15 21 66 50 voordat u langsgaat. 

Een elektronische kopie van de conceptjaarrekening van de PGO is aan te vragen bij penningmeester Dieneke van Os via . Die van de Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending is aan te vragen bij penningmeester Wolter Mooi via 

Reacties op de conceptjaarrekeningen kunnen tot uiterlijk dinsdag 6 juni worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC Oegstgeest; e-mail 

De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de jaarrekeningen 2022 worden vastgesteld.

Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Wolter Mooi, penningmeester Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending