Dagwacht 23 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: Lied 718

08.35 uur      Welkom

Tekst van het openingslied

God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, –
dank voor ’t dagelijks brood.
    
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

We lezen vandaag uit de brief van Jakobus.

Dat is de brief over het praktisch christendom, over geloof dat niet zonder daden kan.

Laat niet alleen horen wat je gelooft; laat het ook zien.

Schiftlezing: Jakobus 4:11-17 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

11Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. 12Er is maar één wetgever en rechter: Hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen?

13Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 14U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 16Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.

Gedachten bij de tekst

1. Wie kwaadspreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet.

Ik denk dat wij dat tegenwoordig ‘trial by media’ zouden noemen.

Het doet er niet meer toe wat waar is en wat nep.

Tegen roddel en achterklap in de media, en vooral als daar geld mee gemaakt kan worden, valt met de waarheid en eerlijke rechtspraak bijna niet meer tegenop te tornen.

Dan lijkt de wet veroordeeld tot het achterhoedegevecht.

De wet, en zeker Gods wet van liefde, zo aan de kant zetten, dat levert alleen maar schade op voor mens en samenleving.

2. Het woord voor kwaadspreken in het Grieks is kata-lalein. Kata als voorvoegsel (over), en dan lalein. In het Nederlands komt dat overeen met ‘lallen’, uit je nek kletsen.

Wat kun je je naaste daarmee beschadigen. Daarom dus: geen gelal!

Tegenover kwaadspreken staat ‘goedspreken’.

Dat is geen werkwoord in het Nederlands.

Jammer nou!

Het woord voor ‘goed spreken’, over of tegen iemand, is in het Grieks: eu-logein, zegenen, het goede toespreken.

Wie ben jij om je naaste te veroordelen?

Je bent er om je naaste te zegenen!

3. Dan komt vers 15: U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ In het Latijn: Deo Volente.

Tegen de plannenmaker voor morgen, voor het hele jaar, zegt Jacobus: je weet niet eens of je er morgen nog wel bent….

Het valt mij op dat Jacobus het Deo Volente koppelt aan geld verdienen, aan financieel/economische planning.

Het lijkt op die gelijkenis van Jezus over die rijke man – God noemt hem dwaas – die steeds grotere schuren liet bouwen, alleen voor zichzelf, en toen plotseling overleed.

We hoorden het lied over de schuren die niet duren aan het begin.

4. Je moet zeggen; Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.

Zo de Here wil en wij leven…

Ja, geen twijfel over mogelijk: De Here wil altijd dat wij leven.

Niet om te lallen

Maar om tot een zegen te zijn.

Dat is pas leven.

En dat wil de Heer in ieder geval, dat het leven als een zegen kan worden ontvangen en dat wij ermee tot en zegen zijn.

Stilte

Gebeden

  • Aansteken intentiekaarsen; stille gebeden
  • Gesproken gebed
  • Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: uit de Vier Jahreszeiten van Vivaldi; zomer.