Gemeenteberichten zondag 14 mei 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 14 mei, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, Pasen VI, zondag ‘Rogate’.

Bij de zondag
Komende zondag ontleent zijn naam aan Johannes 16: 22-24 met de oproep te blijven bidden. We lezen over de belofte van tempelbouw aan David (2 Samuël 7) en het appel van Petrus om een ‘geestelijk huis’ te vormen als christenen. De kern voor mij is: is er plek voor God? Hoe zorgen we dat we niet verstommen als mensen van geloof, hoop en liefde? Marco Kortleve leest en Leonard Seeleman musiceert. Graag tot zondag!

Meeleven
Op 11 mei beginnen de schoolexamens. Een aantal jonge gemeenteleden doet examen. Wij denken aan jullie. Ook denken we aan hen die te maken krijgen met het levenseinde, of met ziekte of kopzorgen.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet en bemoediging vanuit onze gemeente naar onze gemeenteleden mw. Marjan Schneider en naar dhr. Bart Hagedoorn.

Collecten zondag 14 mei
De diaconale collecte is bestemd voor Binnenlands diaconaat: kerk zijn met en voor elkaar. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn voor hun omgeving.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. kerk zijn met elkaar.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Laatste kans: in gesprek met de Denktank
De Denktank toekomst gebouwen wil graag in gesprek met u, met jou die betrokken is bij de PGO. We willen graag horen wat je belangrijk vindt in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst. Wat is wezenlijk, welke veranderingen voorzie je en welke zijn de belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden als we nadenken over onze kerkgebouwen? Dit kan nog op:
vrijdagmiddag 12 mei van 14.00-16.00 uur of
maandagavond 15 mei van 20.00-22.00 uur
Alle gemeentebijeenkomsten zijn in de kerkzaal van de Regenboogkerk. Van harte welkom!
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

Zingen met Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag vieren we een wat kortere viering om zo ruimte te scheppen om met elkaar ‘zingend te geloven’. Geef jouw dierbare lied door dat je graag wilt zingen met Hemelvaart, liefst met een korte toelichting. Denk bijvoorbeeld aan een dierbaar lied van Huub Oosterhuis die onlangs is overleden.
Mail je lied met toelichting uiterlijk 14 mei naar Rian Veldman Email.
NB Deze viering is in het Groene kerkje, omdat we met Hemelvaart meestal met wat minder mensen zijn.

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

N.B. Vanaf zondag 7 mei t/m zondag 29 oktober worden de kerkdiensten weer in de Regenboogkerk gehouden, behalve Hemelvaartsdag, zie hierna.

Regenboogkerk
Zondag 14 mei, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, Pasen VI, zondag ‘Rogate’.

Groene of Willibrordkerk
Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur: ds. Rian Veldman.

Regenboogkerk
Zondag 21 mei, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, Pasen VII, zondag ‘Exaudi’.
Zondag 28 mei, 9.45 uur: pinksterliederen zingen, 10.00 uur: pinksterviering: ds. Rian Veldman, m.m.v. PGO-cantorij.

Rehobothkerk
Zondag 28 mei, 19.00 uur: Taizéviering.

Wandeling op 19 mei
Voor de wandeling op 19 mei gaven zich tot nog toe twee mensen op, er kunnen nog mensen bij. We verzamelen tegen tweeën en lopen een lenterondje in Haaswijk. We sluiten af met een kop thee in de pastorie aan de Simon Vestdijklaan.
Je kunt je opgeven bij Richtsje 06 83 11 66 26

Gemeenteavond
Op maandagavond 22 mei vindt om 20.00 uur een gemeenteavond plaats in de Regenboogkerk met als thema ‘Speelruimte’. De Denktank toekomst gebouwen zal een presentatie geven over de voortgang en de inzichten van het proces tot dit moment.
Ook zullen we u bijpraten over de speelruimte die we zoeken in de liturgie en de kerkmuziek. U kunt de gemeenteavond ook volgen via kerkdienstgemist.
Van harte welkom op 22 mei.
Maureen van den Brink (scriba) en Hans Hogerzeil (interim voorzitter)

Doe mee met Actie Vakantietas 2023!
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2023 opnieuw Actie Vakantietas, waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. Lees verder
Hoe kunt u helpen als gemeentelid?
Voor meer informatie kunt u kijken op KerkInActie. Helpt u mee om de zomervakantie voor deze kinderen ook bijzonder te maken? Alvast hartelijk dank!
Anna Louwerse, Guusje Onderwaater en Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Oproep we houden het graag warm
Wij zijn op zoek naar een handzaam oventje voor het opwarmen of warmhouden van gerechten tijdens condoleances of bijeenkomsten.
Heeft iemand er wellicht één ongebruikt staan die we op het Willibrords Erf zouden mogen gebruiken?
Kerkelijk Bureau

Binnenlands diaconaat: hulp aan ongedocumenteerden staat dit jaar centraal
Dit jaar richt het binnenlands diaconaat-project van onze gemeente zich op mensen die in Nederland verblijven zonder verblijfsvergunning. Deze bijzonder kwetsbare groep heeft weinig zekerheden om op terug te vallen en vormt een gemakkelijke prooi voor uitbuiters. Lees hier meer over ongedocumenteerden en ons hulpproject.
Ongedocumenteerden

Dank
Hartelijk dank voor het vrolijke boeket en de mooie kaart ter bemoediging, die afgelopen zondag bij mij werden bezorgd.
Pollyan van der Spek


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email