Gemeenteberichten zondag 21 mei 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen 2e helft mei

Groene of Willibrordkerk

Donderdag 18 mei,Hemelvaartsdag, 10.00 uur: ds. Rian Veldman.

Regenboogkerk

Zondag 21 mei, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, Pasen VII, zondag ‘Exaudi’.

Bij de zondag
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel Wezenzondag genoemd. De kerk is verweesd, tien dagen zonder Zoon en zonder Geest, vanouds een tijd van gebed. In de lezing van deze zondag horen we hoe Jezus bidt voor zijn leerlingen (Johannes 17: 1-13). Alles in dit gebed gaat over relatie en verbinding. Jezus bidt dat de verbinding het zal houden, ook als ze niet meer samen zijn. Dat is blijkbaar de kracht van het gebed; bidden verbindt ons telkens opnieuw met God, met de ander en met onszelf. Over de vreugde van verbondenheid zal het gaan.

Meeleven
Lolke Osinga is enkele weken geleden zeer ongelukkig van boven naar beneden van de trap gevallen, maar wonder boven wonder heeft hij niets gebroken. Na enkele weken goede zorg in het LUMC te hebben ontvangen, is hij nu overgebracht naar Van Wijckerslooth om daar verder te revalideren. We leven mee met Lolke en zijn geliefde Margot (Mauritslaan 6, 2341 EM Oegstgeest).

Wij leven mee met mensen die last hebben van een burn-out en op zoek zijn naar nieuwe geestkracht.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet en felicitaties vanuit onze gemeente naar Klasien en Frans Kooy-van Pelt, en met een hartelijke groet en bemoediging naar Marianne Noordijk.

Collecten zondag 21 mei
De diaconale collecte is bestemd voor Missionair Werk: kinderen en ouders op zoek naar zingeving. Lees meer…>
Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. missionair werk.

Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Conceptjaarrekening 2022
De kerkenraad heeft onlangs de conceptjaarrekeningen 2022 van het College van
Kerkrentmeesters en de Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending besproken. Op de
PGO-website zijn samenvattingen geplaatst (lees hier…). 
De volledige conceptjaarrekeningen 2022 liggen van maandag 22 mei t/m maandag 5 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. 
Maak even een afspraak via 06-15 21 66 50 voordat u langsgaat.
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Wolter Mooi, penningmeester Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending

Gemeenteavond
Op maandagavond 22 mei vindt om 20.00 uur een gemeenteavond plaats in de Regenboogkerk met als thema ‘Speelruimte’.
De Denktank toekomst gebouwen zal een presentatie geven over de voortgang en de inzichten van het proces tot dit moment.
Ook zullen we u bijpraten over de speelruimte die we zoeken in de liturgie en de kerkmuziek.
U kunt de gemeenteavond ook volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Van harte welkom op 22 mei.
Maureen van den Brink (scriba) en Hans Hogerzeil (interim voorzitter)

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

N.B. Vanaf zondag 7 mei t/m zondag 29 oktober worden de kerkdiensten weer in de Regenboogkerkgehouden, behalve Hemelvaartsdag.

Regenboogkerk

Zondag 28 mei, 9.45 uur: pinksterliederen zingen, 10.00 uur: pinksterviering: ds. Rian Veldman, m.m.v. PGO-cantorij.

Zondag 4 juni, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, zondag Trinitatis.

Rehobothkerk

Zondag 28 mei, 19.00 uur: Taizéviering.

Avond voor jonge ouders
Heb je een baby of peuter? Ben je op zoek naar een plek om je vragen te delen? Op woensdag 24 mei is er een avond voor ouders van een jong kindje. Misschien is je kind gedoopt, misschien niet. Er is veel te delen met elkaar over opvoeden met geloof. Juist ook omdat het soms lijkt dat je daar alleen in bent. Wat is voor jou een goede vorm? We hebben kinderbijbels ter inzage en ontmoeten elkaar. Beide predikanten zijn erbij. Van harte welkom, vanaf 19.45 uur in Willibrords Erf. Start om 20.00 uur

Samen tegen armoede –
Maandelijkse inzameling voedselbank op 28 mei (eerste pinksterdag)
De voedselbank heeft veel behoefte aan lang houdbare producten, zoals koffie, thee, (pannenkoeken)meel, broodbeleg, pasta, pastasauzen, rijst en soep. Ook verzorgingsproducten mogen worden ingeleverd. U kunt uw bijdrage op zondag 28 mei naar de Regenboogkerk brengen. De ingezamelde goederen helpen veel gezinnen uit Leiden en omstreken.

Taakgroep Diaconaat en Zending

Pinksterspeurtocht 
Met 7 tieners gingen we afgelopen vrijdag op weg met de fiets naar drie locaties in Oegstgeest, die iets met Pinksteren te maken hebben. Welke locaties zou u dan uitkiezen? Lees verder…
Op 2 juni is de slotavond dit seizoen, als je een keertje wilt komen meedoen, altijd goed, en vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd welkom. 
Marietta, Sandra, Richtsje en Hanneke

Doe mee met Actie Vakantietas 2023!
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2023 opnieuw Actie Vakantietas, waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. Hoe kunt u helpen als gemeentelid? Lees verder…
Helpt u mee om de zomervakantie voor deze kinderen ook bijzonder te maken? Alvast hartelijk dank!
Anna Louwerse, Guusje Onderwaater en Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Samenvatting Denktank interviews over toekomst beschikbaar
In de periode februari-april heeft de Denktank een reeks interviews gehouden met (taak)groepen en functionarissen binnen de PGO.
Deze reflectiegesprekken hebben als doel meer zicht te krijgen op het gebruik van de PGO-gebouwen in de nabije toekomst. Het waren inspirerende gesprekken waarin de betrokkenheid bij onze gemeenschap goed voelbaar is.
Er is nu een samenvatting gemaakt van deze interviews.
Alles wat hierin staat, is afkomstig van onze respondenten.
De uitkomsten van de interviews zijn weliswaar geordend, maar er is niet geselecteerd en er is geen analyse uitgevoerd op hetgeen ons verteld is.
Met dit verslag kunnen gemeenteleden kennisnemen van alle informatie, meningen, voorkeuren en dergelijke, zoals deze ons ter ore zijn gekomen.
De samenvatting is hier te vinden
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

Het verhaal over meester Bergsma
Ik vertelde op 14 mei in de dienst het verhaal van meester Bergsma. Het komt uit het werk van Arie van den Beukel (auteur van: De dingen hebben hun geheim). Ik trof het aan in het boekje Vragen om een antwoord – over God en mensen, geloven en belijden (pagina 16). Dit verhaal voor alle leeftijden kreeg op twee manieren een staartje. Na de dienst zei iemand meteen: ik ken het, want een dochter van meester Bergsma, zus van de gefusilleerde Folkert, is lid van onze gemeente en woont hier in Oegstgeest, heb je het van haar? Nee, zei ik, dat wist ik niet. Verder kwam iemand naar mij toe, hij zei: ik heb dezelfde achternaam en ik verloor in de oorlog niet mijn broer, maar mijn vader die gefusilleerd werd. Heel pijnlijke en verdrietige gebeurtenissen. Het verhaal van Folkert Bergsma, ontroerend en indrukwekkend, ook door zijn geloofsgetuigenis, is terug te lezen via: https://www.tresoar.nl/vertellen/verhalen/60af9fdf66624e2e0eddb320.

Voor de buitenleden
Het pinksternummer van Oké is uit. Er liggen exemplaren in de kerk en bij Willibrords Erf. Neem gerust mee.

Oproep we houden het graag warm
Wij zijn op zoek naar een handzaam oventje voor het opwarmen of warmhouden van gerechten tijdens condoleances of bijeenkomsten.
Heeft iemand er wellicht één ongebruikt staan die we op het Willibrords Erf zouden mogen gebruiken?
Kerkelijk Bureau


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email