Gemeenteberichten zondag 28 mei 2023

Gebed

Dit keer een gebed voor nieuwe gemeenteleden.

Heer wij danken U voor nieuwe gemeenteleden
omdat het mooie mensen zijn
Wij bidden dat zij met wat zij meenemen
zich gezien weten in ons midden
en zich welkom voelen;
Wil geven dat we aan elkaar en van elkaar mogen groeien
dat we plezier zullen hebben
en in elkaar uw zegen mogen ontdekken. Amen.

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen 28 mei
Regenboogkerk
Zondag 28 mei, 9.45 uur: pinksterliederen zingen, 10.00 uur: pinksterviering: ds. Rian Veldman, m.m.v. PGO-cantorij.
Rehobothkerk
Zondag 28 mei, 19.00 uur: Taizéviering.

Bij de zondag
De dans van Pinksteren
We vieren deze zondag Pinksteren, het feest van de uitstorting van Gods Geest die bezieling geeft, die ons verbindt met God en ons schenkt aan elkaar. In de pinksterviering in de Regenboogkerk zullen we twee bijzondere, bevlogen gasten ontvangen: Yuliia Boliukh en Serhii Bodrukhin uit Kharkiv, Oekraïne. Beide hebben deel uitgemaakt van het Kharkiv Nationaal Academisch Opera en Ballet Theater. Met Pinksteren vieren wij het feest van de Geest, het feest van de creativiteit. God schept door de kracht van zijn Geest telkens nieuwe mogelijkheden. Het is ook het feest van veelkleurigheid en meerstemmigheid: ‘wij allen horen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden’ (Handelingen 2: 11). Zou daar niet ook de taal van het lichaam bij horen, de taal van de dans? Yuliia zal die taal lichamelijk zichtbaar maken in haar dans. Wij zullen samen zingen met de cantorij, onder andere het lied van ‘De Heer van de dans’ (839).
‘Ik danste het lied van gerechtigheid.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.’

Taizégebedsviering in de Rehobothkerk
Pinksterzondag 28 mei om 19.00 uur
Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering, met dit keer natuurlijk ook pinksterliederen.

Meeleven
Wij leven mee met Marijke Visser en haar gezin. Op 16 mei overleed thuis Albert Johan (Ab) Visser in de leeftijd van 86 jaar. Ab was meer dan 60 jaar getrouwd met Marijke, samen kregen zij drie kinderen. Ab was docent Frans en een zachtmoedige man en vader. Hij was sportief en ondersteunde Marijke thuis in veel dingen. Voor haar was hij een rustpunt en hij was haar levenslange kameraad en geliefde. Met humor, liefde en dankbaarheid kon de familie thuis naar het afscheid toeleven. De afscheidsbijeenkomst is geweest op donderdag 25 mei, wij willen om Marijke heen staan en voor haar bidden in deze dagen vol emoties.
Wij leven mee met Wil de Vries. Zij is op Hemelvaartsdag gevallen en heeft haar bovenarm en schouder gebroken, zij is geopereerd en zal nog een tijdje moeten revalideren.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. Lolke Osinga, en ook met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Wil de Vries.

Collecten zondag 28 mei
De diaconale collecte is bestemd voor Zending: Libanon, theologisch onderwijs in het Midden-Oosten. Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Zending, Libanon.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Kindernevendienst
Zondag is het Pinksteren en zijn alle kinderen van harte welkom bij de kindernevendienst. Op deze zondag staat Joël 3:1-5 centraal: God belooft dat hij zijn Geest geeft aan iedereen, mannen en vrouwen, oude en jonge mensen. Komen jullie gezellig meedoen? Wij vinden het leuk om je weer te zien!
Namens de taakgroep Jeugd en Jongeren, Maartje van den Heuvel

Samen tegen armoede –
Maandelijkse inzameling voedselbank op 28 mei (eerste pinksterdag)

De voedselbank heeft veel behoefte aan lang houdbare producten, zoals koffie, thee, (pannenkoeken)meel, broodbeleg, pasta, pastasauzen, rijst en soep. Ook verzorgingsproducten mogen worden ingeleverd. U kunt uw bijdrage op zondag 28 mei naar de Regenboogkerk brengen. De ingezamelde goederen helpen veel gezinnen uit Leiden en omstreken.
Taakgroep Diaconaat en Zending

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 4 juni, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, zondag Trinitatis.
Zondag 11 juni, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de eerste zondag na Trinitatis.

Koffiekamer
Na het boeiende bezoek van grootouders voor het klimaat, begroeten we op 1 juni Margreet de Ruijter. Zij komt vertellen over haar verzameling kunst – schilderijen, beeldengroepen, tekeningen – met de voorstelling van het laatste avondmaal. Dit past mooi bij het jaarthema Aan tafel. Alle belangstellenden zijn welkom, op donderdag 1 juni om 10.00 uur, inloop vanaf 9.45 uur.

Tieners
Breng op 2 juni je fiets mee, en een goed humeur, dan gaan we weer iets leuks doen! We verzamelen tussen 19.00 en 19.15 uur en zijn rond 21.00 uur ongeveer weer terug. Je kunt altijd een vriend of vriendin of klasgenoot of logé meenemen! Meer info. via een appje aan Richtsje 06 83 11 66 26

Arvo Pärt: een spiritueel componist
Lezing met live uitvoering van vocale werken
Dr. Rens Tienstra m.m.v. Cappella pro Cantibus
De Estse Arvo Pärt is een van de meest geliefde componisten van dit moment. Na een persoonlijke en spirituele crisis trad hij in de jaren ‘60 toe tot de Oosters-orthodoxe kerk. Dit was een belangrijk keerpunt in zijn leven, dat ook zijn weerslag had op zijn composities.Lees meer
Op zondagmiddag 4 juni vertelt Rens Tienstra op zijn eigen onderhoudende wijze over leven en werk van Arvo Pärt; hij laat zien hoe de orthodoxe liturgie en het gregoriaans doorklinken in de muziek van Pärt. Ter illustratie zingt kamerkoor Cappella pro Cantibus uit Oegstgeest, onder leiding van Rens, verschillende werken van Pärt. 15.00-16.30 uur, Regenboogkerk, toegang: uitgangscollecte.

Conceptjaarrekening 2022
De kerkenraad heeft onlangs de conceptjaarrekeningen 2022 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst. De volledige conceptjaarrekeningen 2022 liggen van maandag 22 mei t/m maandag 5 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. 
Maak even een afspraak via 06 15 21 66 50 voordat u langsgaat.
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Wolter Mooi, penningmeester Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending

Doe mee met Actie Vakantietas 2023!
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2023 opnieuw Actie Vakantietas, waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. Hoe kunt u helpen als gemeentelid? Lees verder…
Helpt u mee om de zomervakantie voor deze kinderen ook bijzonder te maken? Alvast hartelijk dank!
Anna Louwerse, Guusje Onderwaater en Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Organist en koorleider
Vanaf 1 november 2023 hopen wij dat er voor onze gemeente weer een nieuwe organist en koorleider zal zijn gevonden. Deze twee functies kunnen worden gecombineerd. Kent u iemand in uw omgeving, die voor deze functie(s) geschikt zou zijn, wilt u hem/haar dan op de vacature opmerkzaam maken? De vacatures zijn hier te vinden.
Voor vragen over deze vacatures kan er contact worden opgenomen met Henk van der Meij, CvK – Personeelszaken, 06 18 81 81 05
of met het Kerkelijk Bureau, 06 15 21 66 50

Samenvatting Denktank interviews over toekomst beschikbaar
In de periode februari-april heeft de Denktank een reeks interviews gehouden met (taak)groepen en functionarissen binnen de PGO.
Deze reflectiegesprekken hebben als doel meer zicht te krijgen op het gebruik van de PGO-gebouwen in de nabije toekomst. Het waren inspirerende gesprekken waarin de betrokkenheid bij onze gemeenschap goed voelbaar is.
Er is nu een samenvatting gemaakt van deze interviews.
Alles wat hierin staat, is afkomstig van onze respondenten.
De uitkomsten van de interviews zijn weliswaar geordend, maar er is niet geselecteerd en er is geen analyse uitgevoerd op hetgeen ons verteld is.
Met dit verslag kunnen gemeenteleden kennisnemen van alle informatie, meningen, voorkeuren en dergelijke, zoals deze ons ter ore zijn gekomen.
De samenvatting is hier te vinden
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

Presentatie Denktank van gemeenteavond beschikbaar
Tijdens de gemeenteavond op 22 mei heeft de Denktank uitgebreid verteld over de uitkomsten van het onderzoek dat zij tot nu toe hebben verricht. Dit gaat over het kerk-zijn over 15 jaar, het gebruik van de gebouwen, de wensen, de status van het vastgoed, de financiën en eerste gedachtes over de scenario’s voor de toekomst. De presentatie is terug te lezen op de website. Ook is de uitzending van de gemeenteavond nog terug te kijken .
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

Oproep we houden het graag warm
Wij zijn op zoek naar een handzaam oventje voor het opwarmen of warmhouden van gerechten tijdens condoleances of bijeenkomsten.
Heeft iemand er wellicht één ongebruikt staan die we op het Willibrords Erf zouden mogen gebruiken?
Kerkelijk Bureau

Dank
Dank voor het fleurige boeket en de hartelijke wensen die ik op zondag 14 mei jl. mocht ontvangen. De bemoedigende kaart heeft mij goed gedaan; de bloemen zijn met een glimlach ontvangen door buren van wie mevrouw in Van Wijckerslooth verblijft.
De gemeenschap reikt verder dan we soms denken. Fijn te kunnen delen.
Marjan Schneider


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email