Gemeenteberichten zondag 7 mei 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed bij 4 en 5 mei

Om de vrijheid, God,
willen we U danken.

Vrijheid om mens te zijn
om in verscheidenheid, veelkleurig
met elkaar en voor elkaar
voor uw aangezicht te leven.

Duur bevochten is ze.
Velen dragen nog de littekens mee
van verlies van geliefden,
van verwondingen opgelopen
in de strijd.

We bidden U voor hen die
de herinneringen met zich meedragen
aan wat gebeurde, toen.

Om de troost van uw nabijheid
voor een ieder die rouwt.
Om het verlies van
degenen die hen lief zijn.

We bidden U voor hen die
vandaag leven te midden van oorlog
en moeten vechten voor hun vrijheid.

We bidden U voor hen
die verlangen naar
een leven in vrijheid,
onbezorgd en onbekommerd.

Dat de dag mag komen
waarop uw vrede vaardig wordt over allen,
vijanden elkaar de hand zullen reiken
en ieder mens in vrijheid leeft
in de naam van Jezus Messias.
Amen

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 7 mei, 10.00 uur: ds. Gert Jan de Bruin, Pasen V, zondag ‘Cantate’; m.m.v. PGO-cantorij. Gert Jan de Bruin is emeritus predikant, woonachtig te Leidschendam; hij is oud-predikant van onze gemeente. Na Oegstgeest stond hij in St. Michielsgestel en Amstelveen-Buitenveldert.

Meeleven
Op 11 mei beginnen de schoolexamens. Een aantal jonge gemeenteleden doet examen. Bij al het harde werken en ploeteren wensen we jullie ook rust toe en vertrouwen. Ik doe mijn best en God doet de rest, zei een buitenlandse pastoor ooit tegen mij (over zijn werk in de kerk). En zo is het ook bij je schoolwerk! Zet ‘m op!
Kent u in uw omgeving ook een examenleerling die wij een kaartje en attentie kunnen brengen, geeft u dan de naam door aan Maartje, Pieternel of Richtsje.
Emmy Bruins feliciteren we met de doctorstitel die haar jongste dochter Judith Rozeboom behaalde in Sydney. Wat een doorzettingsvermogen! Gefeliciteerd.
Ook onze hartelijke felicitaties voor Fieke Sjoukes die een onderscheiding van de koning ontving. Ook ontving ze voor al haar werk in de kerk en op Willibrords Erf, als blijk van dankbaarheid en verbondenheid, een van de paaskaarsen van 2022; de andere krijgt ook een goede bestemming.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet en bemoediging vanuit onze gemeente naar ons gemeentelid dhr. Tj. de Wit en met een hartelijke groet en bemoediging naar ons gemeentelid mw. Pollyan van der Spek.

Collecten zondag 7 mei
De diaconale collecte is bestemd voor de Oekraïense kerk voor de samenleving. Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Oekraïense kerk.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Denktank in gesprek met gemeenteleden
De Denktank toekomst gebouwen wil graag in gesprek met u, met jou die betrokken is bij de PGO. We willen graag horen wat je belangrijk vindt in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst. Wat is wezenlijk, welke veranderingen voorzie je en welke zijn de belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden als we nadenken over onze kerkgebouwen?
Er zijn 3 mogelijke momenten om uw/jouw stem hierin te laten horen:
deze zondag, 7 mei, na de dienst, van 12.00-14.00 uur
vrijdagmiddag 12 mei van 14.00-16.00 uur of
maandagavond 15 mei van 20.00-22.00 uur.
Alle gemeentebijeenkomsten zijn in de kerkzaal van de Regenboogkerk. Van harte welkom!
Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

N.B. Vanaf zondag 7 mei t/m zondag 29 oktober worden de kerkdiensten weer in de Regenboogkerk gehouden, behalve Hemelvaartsdag, zie hierna.

Regenboogkerk
Zondag 14 mei, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, Pasen VI, zondag ‘Rogate’.

Groene of Willibrordkerk
Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur: ds. Rian Veldman.

Regenboogkerk
Zondag 21 mei, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, Pasen VII, zondag ‘Exaudi’.

Zingen met Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag vieren we een wat kortere viering om zo ruimte te scheppen om met elkaar ‘zingend te geloven’. Geef jouw dierbare lied door dat je graag wilt zingen met Hemelvaart, liefst met een korte toelichting. Denk bijvoorbeeld aan een dierbaar lied van Huub Oosterhuis die onlangs is overleden.
Mail je lied met toelichting uiterlijk 14 mei naar Rian Veldman Email.
NB Deze viering is in het Groene kerkje, omdat we met Hemelvaart meestal met wat minder mensen zijn.

Gemeenteavond
Op maandagavond 22 mei vindt om 20.00 uur een gemeenteavond plaats in de Regenboogkerk met als thema ‘Speelruimte’. De Denktank toekomst gebouwen zal een presentatie geven over de voortgang en de inzichten van het proces tot dit moment.
Ook zullen we u bijpraten over de speelruimte die we zoeken in de liturgie en de kerkmuziek. U kunt de gemeenteavond ook volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Van harte welkom op 22 mei.
Maureen van den Brink (scriba) en Hans Hogerzeil (interim voorzitter)

Doe mee met Actie Vakantietas 2023!
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2023 opnieuw Actie Vakantietas, waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. Lees verder
Hoe kunt u helpen als gemeentelid?
Voor meer informatie kunt u kijken op KerkInActie. Helpt u mee om de zomervakantie voor deze kinderen ook bijzonder te maken? Alvast hartelijk dank!
Anna Louwerse, Guusje Onderwaater en Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Afscheid
Beste gemeenteleden
In oktober hoop ik drie jaar in dienst te zijn als organist-kerkmusicus bij de PGO. De afgelopen jaren heb ik de PGO leren kennen als een warme gemeente met hart voor Woord en muziek. Ik kijk terug op een mooie tijd met feestelijke diensten en fijne contacten. Echter, na drie jaar is het ook goed vooruit te kijken en na te denken over de toekomst. Dit brengt mij tot het volgende:
Begin november zal ik afscheid nemen van de PGO. De reden voor mijn vertrek is dat ik door de Oud Katholieke Parochie van Leiden benaderd ben organist te worden. Inmiddels heb ik uitgebreid kennisgemaakt en blijkt er sprake van een wederzijdse klik. De functie vereist minder uren dan in Oegstgeest, wat een betere combinatie vormt met mijn vervolgstudies: een master aan het Conservatorium van Amsterdam en een (tweede) master aan de Universiteit Leiden. De komende maanden zal ik mijn PGO-diensten langzaam afbouwen en vanaf juli nog twee diensten per maand spelen. De datum van de afscheidsdienst is nog niet bekend, maar zal ergens in november plaatsvinden. U zult hier t.z.t. over worden geïnformeerd.
Leonard Seeleman

Opbrengst Actie Kerkbalans 2023
Begin dit jaar hebben we alle leden benaderd voor een bijdrage aan onze gemeente in het kader van Actie Kerkbalans. Zo’n 640 huishoudens hebben inmiddels een bedrag toegezegd, samen goed voor 226.312 euro. Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of
haar bijdrage! Met elkaar maken we het werk van onze gemeente mogelijk.
De uiteindelijke resultaten zijn circa 4.000 euro lager dan vorig jaar. Van zo’n 40 trouwe gevers hebben we dit jaar geen reactie ontvangen, ondanks een eind maart verstuurde herinnering. Mocht u er niet aan zijn toegekomen en alsnog een toezegging willen doen; het formulier opsturen kan nog steeds. U kunt ook contact opnemen via Email of 06 11 39 72 40. Ook uw bijdrage is nodig! Bij voorbaat dank voor uw toezegging.
Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans

Binnenlands diaconaat: hulp aan ongedocumenteerden staat dit jaar centraal
Dit jaar richt het binnenlands diaconaat-project van onze gemeente zich op mensen die in Nederland verblijven zonder verblijfsvergunning. Deze bijzonder kwetsbare groep heeft weinig zekerheden om op terug te vallen en vormt een gemakkelijke prooi voor uitbuiters. Lees hier meer over ongedocumenteerden en ons hulpproject.
Ongedocumenteerden


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email