Opbrengst Actie Kerkbalans 2023

Begin dit jaar hebben we alle leden benaderd voor een bijdrage aan onze gemeente in het kader van Actie Kerkbalans. Zo’n 640 huishoudens hebben inmiddels een bedrag toegezegd, samen goed voor 226.312 euro. Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage! Met elkaar maken we het werk van onze gemeente mogelijk.
De uiteindelijke resultaten zijn circa 4.000 euro lager dan vorig jaar. Van zo’n 40 trouwe gevers hebben we dit jaar geen reactie ontvangen, ondanks een eind maart verstuurde herinnering. Mocht u er niet aan zijn toegekomen en alsnog een toezegging willen doen; het formulier opsturen kan nog steeds. U kunt ook contact opnemen via Email of 06 11 39 72 40. Ook uw bijdrage is nodig! Bij voorbaat dank voor uw toezegging.

Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans