Collecten zondag 11 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Samos-Patmos Fonds PGO. Via Patmos is een mooi contact ontstaan tussen de PGO en de diaconie van de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos. Dat gaat nu vooral om juridische bijstand voor de vluchtelingen, onderwijs en integratie. En om gezinnen die de gevolgen van de economische (corona)crisis nog voelen. Er is direct contact over de besteding van de giften.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Samos-Patmos fonds.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending