Collecten zondag 18 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Noodhulp: de kinderen in Jemen.
Jemen wordt sinds 2015 geconfronteerd met een verwoestende burgeroorlog die heeft geleid tot de grootste humanitaire crisis ter wereld.
Kinderen betalen in de oorlog vaak de hoogste prijs.
Elke dag sterven in Jemen minstens 150 kinderen door ondervoeding, ziekte en geweld.
De voedseltekorten zijn schrijnend.
Door conflict, COVID-19, de stijgende (voedsel)prijzen en de ongekende val van de lokale munteenheid zullen dit jaar maar liefst 16,2 miljoen mensen in het land honger lijden.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Noodhulp Jemen.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending