Collecten zondag 2 juli

Collecten zondag 2 juli

De diaconale collecte is bestemd voor Werelddiaconaat:
Indonesië; pastorale en praktische hulp voor migranten.
Veel mensen uit de armste gebieden van Indonesië trekken naar andere provincies of het buitenland, zoals Maleisië.
Veel migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en gemakkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.
De Timorese Kerk geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Werelddiaconaat: Indonesië.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending