Collecten zondag 4 juni

De diaconale collecte is bestemd voor De Bakkerij Leiden: actie zomerbonnen.
Al vele jaren worden er vanuit De Bakkerij Zomerwaardebonnen uitgegeven aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de samenleving staan.
De Bakkerij helpt immers graag waar nog geen helper is.
Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van 10 euro, die te besteden zijn bij een grote supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.
De gezinssituatie is bepalend voor het aantal bonnen dat men krijgt.
Het is gebleken dat mensen het heel plezierig vinden dat ze zelf kunnen bepalen wat zij kopen voor de bonnen.
Vanuit de PGO dragen we graag bij aan deze actie!
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Zomerbonnen De Bakkerij.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending