Gemeenteberichten van zondag 11 juni 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 11 juni, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de eerste zondag na Trinitatis.

Bij de zondag
Afgelopen weekend was ik met een groep van 14 mensen uit Oegstgeest te gast in de Adelbertabdij van Egmond. Op zondag vierden we met de broeders het hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid. In de abdijkerk hing een replica van de beroemde icoon van de Drie-eenheid van Rublev. In de refter aten we met de broeders friet met stoofvlees; het was écht feest.
Deze eerste zondag na Trinitatis zullen we met elkaar cirkelen om het mysterie van de Drie-eenheid. Is het abacadabra, een achterhaald dogma, of heeft het ons iets belangrijks te vertellen in onze tijden van doorgeschoten individualisering. Dat God ten diepste relatie is: gemeenschap van Vader, Zoon en heilige Geest. We zullen erover lezen, ervan zingen en kijken naar de icoon.

Lied
Deze week een eigentijds lied over de Drie-eenheid, Come, join the dance of Trinity, vertaald door Sytze de Vries, gezongen op een Engelse volksmelodie. We zingen het zondag:
Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel
van ver voor ons begin.
De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht
als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht. (Lied 706)

Meeleven
Afgelopen week waren er twee huwelijksjubilea in onze geloofsgemeenschap. Allereerst echtpaar Ammeraal-Stravers. Zij waren op 6 juni maar liefst 60 jaar getrouwd. Echtpaar Eilers-Meeles was op 8 juni 50 jaar getrouwd. Beide echtparen vieren komend weekend hun huwelijksjubileum met hun kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen van harte veel feestvreugde en Gods zegen toe! Vanuit onze geloofsgemeenschap zullen de echtparen een kaars en een bijzondere kaart ontvangen die komende zondag tijdens het koffiedrinken na de dienst zal rondgaan.
We leven mee met Nelleke van der Oord. Zij heeft last van een hernia met uitstralende pijn over haar hele been en voet. Het omgaan met pijn vraagt veel energie en het loslaten of veranderen van plannen is ook niet gemakkelijk. Veel sterkte toegebeden Nelleke, weet je deel van een meelevende gemeente.
Anne van den Berg verloor haar oudste zus Ineke, met wie ze close was. Dat is een verdriet en gemis, een zus is deel van je leven. Sterkte in deze kwetsbare dagen.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en felicitatie naar mw. Hetty Boter, en met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. Henk Pieter Sierat.

Collecten zondag 11 juni
De diaconale collecte is bestemd voor Samos-Patmos Fonds PGO.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Samos-Patmos fonds.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA
Geen groetenactie Amnesty International zondag 11 juni
Oorspronkelijk zou Marijke Visser vandaag na de dienst door u te schrijven kaarten voor Amnesty International verkopen. Dit gaat echter niet door, omdat zij vorige maand haar man heeft verloren en haar hoofd er nu niet naar staat om e.e.a. voor te bereiden. In september staat ze hopelijk weer met kaarten klaar om deze na de dienst aan u te verkopen. U krijgt hierover tijdig informatie.
Mede namens Marijke, Guusje Onderwaater, ZWO-diaken

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Zondag 25 juni, 19.00 uur: Taizéviering.
Regenboogkerk
Zondag 18 juni, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag na Trinitatis.
Zondag 25 juni, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de eerste zondag van de zomer, m.m.v. PGO-cantorij.

Overleden
Op 5 juni overleed in de leeftijd van 92 jaar Han (Johanna) Nijhoff-Kars. Han groeide op in en om de kerk, als kind van een kostersechtpaar in Den Haag. Ze leerde orgelspelen en was creatief en kleurrijk. Ze werd leerkracht en later directrice van een zmlk-school. Vol liefde kon ze vertellen over haar leerlingen. Ze trouwde en kreeg vier kinderen, hertrouwde later en was de laatste tien jaar de partner van Karel Krijgsman. Han was ouderling en heel betrokken in het kerkenwerk. Zij regelde lang de kerkdiensten in Hofwijck en ging er ook wel in voor. Ze kon mooi zingen en was door haar enorme optimisme een bron van kracht voor haar kinderen, kleinkinderen en anderen om haar heen. Het afscheid is dinsdag 13 juni om 14.00 uur in de Groene Kerk. We gedenken Han dankbaar en kijken met respect terug op haar inzet en talenten in de omgang met God en mensen. Karel, ons meeleven is ook met jou, nu je zo lang zo trouw met Han hebt opgetrokken.

Je liefste lied
Wij willen van 25 juni tot en met 16 juli een serie zomerdiensten opzetten met als titel: Je liefste lied. Stuur ons uw liefste lied toe, met als het kan een korte toelichting. Het mag van alles zijn. Voor 25 juni is er al een inzending, maar er kan er nog wel één bij. Op 2 juli is er in de dienst een moment voor tieners die naar de middelbare school gaan. Dus voor die zondag graag tips en input van tieners: stuur ons een lied toe dat je raakt en dat je mooi vindt! 9 juli vieren we samen de Maaltijd van de Heer. Misschien hebt u een dierbaar lied dat daar mooi bij past? Zo kunnen we elkaar beter leren kennen, en dienen de kerkdiensten ook als onderlinge bemoediging en inspiratie.

Uitje naar de Soefitempel in Katwijk
Team onderling pastoraat organiseert op donderdag 29 juni een uitje naar de Soefitempel in de duinen van Katwijk. Er is om 11.00 uur een rondleiding gepland waar een van de leden van de tempel ons uitleg zal geven over het ontstaan van het soefisme en de beleving daarvan in de diensten. Bij mooi weer willen we met de fiets gaan. We gaan ook met de auto. Er is voldoende parkeerplaats in de buurt van de tempel. Als het weer het toelaat, lijkt het ons leuk om een picknick te houden in de buurt van de tempel. Iedereen is welkom! Geef je op bij Jeanne Taal: Email.
We verzamelen waarschijnlijk rond 10.00 uur bij Willibrords Erf. Nadere gegevens volgen na opgave.

Oproep: hulp rondbrengen Actie Vakantietas
Deze maand worden er 193 tasjes gevuld voor Actie Vakantietas, door gemeenteleden, mensen uit de burgerlijke gemeente en door de diaconie. Al deze tasjes moeten op vrijdag 30 juni worden bezorgd bij instanties en gezinnen. Wij zijn dringend op zoek naar hulptroepen! Kun je op vrijdag 30 juni vanaf 10.00 uur rijden en/of bezorgen? Meld je dan aan bij Herma Pauptit, 06 50 28 04 02, Email. Vele handen maken licht werk!
Taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Bijbelboeken in GROTE letters
De bibliotheek van Van Wijckerslooth moet door ruimtegebrek boeken wegdoen. Er zijn grote letter uitgaven van verschillende Bijbelboeken: Genesis, Exodus, I en II Samuel, Psalmen, Jozua, Richter en Ruth, het evangelie naar Matteüs, het evangelie naar Marcus, het evangelie naar Johannes, Handelingen der Apostelen, Brieven van Paulus, Hebreeën t/m Openbaring. Verder ook in grote letter de eerste drie delen van Het verhaal gaat… van Nico ter Linden en een luisterboek van het eerste deel van Het verhaal gaat…
Wie kan ik met een of meerdere van deze boeken een plezier doen, of misschien weet u iemand die hier belangstelling voor heeft? De boeken zijn gratis bij mij op te halen.
Else Buné-Haverman, 071 517 22 49

Officemanager Kerkelijk Bureau (m/v)
De Protestantse Gemeente in Oegstgeest is per direct op zoek naar een Office Manager voor het Kerkelijk Bureau voor 26-32 uur per week. De officemanager is verantwoordelijk voor: de gang van zaken op het Kerkelijk Bureau; het aanspreekpunt voor gemeenteleden en andere betrokkenen; de organisatie van rouw- en trouwdiensten en het uitvoeren van secretariële taken. Kent u iemand in uw omgeving die voor deze functie geschikt zou zijn, wilt u hen dan op de vacature opmerkzaam maken? U kunt de vacature hier vinden. Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met Henk van der Meij, CvK – Personeelszaken, 06 18 81 81 05 of met het Kerkelijk Bureau, 06 15 21 66 50

Vele handen maken licht werk
Twee keer in de maand, op vrijdagochtend, verzorgt een groepje vrijwilligers het onderhoud van de tuin van de Regenboogkerk. Deze groep kan versterking gebruiken. De werkzaamheden variëren per seizoen. Alle hulp is welkom, de koffie staat klaar! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Marianne Smit 06 25 07 52 75 , Email

Organist en koorleider
Vanaf 1 november 2023 hopen wij dat er voor onze gemeente weer een nieuwe organist en koorleider zal zijn gevonden. Deze twee functies kunnen worden gecombineerd. Kent u iemand in uw omgeving, die voor deze functie(s) geschikt zou zijn, wilt u hem/haar dan op de vacature opmerkzaam maken? De vacatures zijn te vinden op de PGO-site.( https://www.pgoegstgeest.nl/2023/05/vacatures-organist-en-koorleider/). Voor vragen over deze vacatures kan er contact worden opgenomen met Henk van der Meij, CvK – Personeelszaken, 06 18 81 81 05 of met het Kerkelijk Bureau, 06 15 21 66 50.

Dank
Verrast en ontroerd waren wij door de hartelijke blijken van meeleven rondom onze zegeningsceremonie op 28 april jl.; de vele aanwezigen tijdens de dienst, de zee van kaarten en andere vormen van felicitatie. Iedereen hartelijk dank daarvoor.
Maarten Vrolijk en Ria Leerling


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email