Gemeenteberichten zondag 18 juni 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Informatie vieringen

Regenboogkerk

Zondag 18 juni, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag na Trinitatis.

Bij de zondag

Komende zondag neem ik de inspiratie van de Kirchentag mee naar onze kerkdienst. Ik was vier dagen op dit festival in Zuid-Duitsland. Vier dagen vol ontmoetingen, christenen van alle leeftijden, muziek, speelsheid, vreugde. Het motto was: Jetzt ist die Zeit! Nu is het de tijd: Gods nieuwe wereld is dichtbij (Marcus 1:15). We lezen Matteüs 9:35-10:15. Het thema deze zondag is: onbezorgd kerkzijn. We zingen liederen over adem, vreugde, toewijding. Van harte welkom en graag tot zondag!

Meeleven

We leven mee met Karel Krijgsman, Marijke Visser en Els Vink, die onlangs hun partner verloren. En natuurlijk leven we ook mee met de eindexamenscholieren die afgelopen woensdag, 14 juni, te horen kregen of ze geslaagd zijn. Dat betekent hopelijk feest in de tuin! Voor God ben je sowieso geslaagd! Met deze tekst op een kaartje en iets lekkers gaat het jeugdteam bij hen langs, namens de gemeente.

Ook denken we aan hen die ziek zijn, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat God u mag dragen op vleugels van vertrouwen.

Huwelijksjubilea

Wij feliciteren Cor en Dicky de Graaf, die op 18 juni 65 jaar zijn getrouwd. Wat een bijzonder jubileum! Van harte gelukgewenst met alle feestelijkheden. Fijn dat jullie zo met de gemeente en met God verbonden zijn, en samen wandelend door het leven gaan.

Ook een hartelijke gelukwens voor Douwe en Joan Breimer-Bavinck, die op 20 juni 55 jaar getrouwd zijn!

Liefde laat zich voluit schenken

als de allerbeste wijn.

Liefde blijft het feest gedenken

Waarop wij uw gasten zijn. (Lied 791: 5)

Bloemengroet

De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar

mw. Marijke Visser-van Overeem, en met een hartelijke groet en bemoediging naar

fam. Rensink.

Collecten zondag 18 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Noodhulp: de kinderen in Jemen. Lees verder…
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Noodhulp Jemen.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

Zondag 25 juni, 19.00 uur: Taizéviering.

Regenboogkerk

Zondag 25 juni, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de eerste zondag van de zomer, m.m.v. PGO-cantorij.

Zondag 2 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag van de zomer, ‘Overstapdienst’.

Je liefste lied

Van 25 juni tot en met 16 juli zijn er vier zomerdiensten met als titel: je liefste lied. Stuur ons uw liefste lied toe, met als het kan een korte toelichting. Het mag van alles zijn. 25 juni zal een viering worden met verschillende liederen van Huub Oosterhuis met medewerking van cantorij. Op 2 juli is er in de dienst een moment voor tieners die naar de middelbare school gaan. Dus voor die zondag graag tips en input van tieners: stuur ons een lied toe dat je raakt en dat je mooi vindt! Op 9 juli vieren we de Maaltijd van de Heer. Zo kunnen we elkaar beter leren kennen en wisselen we uit welke liederen ons hart raken.

Uitje naar de Soefitempel in Katwijk

Team onderling pastoraat organiseert op donderdag 29 juni een uitje naar de Soefitempel in de duinen van Katwijk. Er is om 11.00 uur een rondleiding gepland waar een van de leden van de tempel ons uitleg zal geven over het ontstaan van het soefisme en de beleving daarvan in de diensten. Bij mooi weer willen we met de fiets gaan. We gaan ook met de auto. Er is voldoende parkeerplaats in de buurt van de tempel. Als het weer het toelaat, lijkt het ons leuk om een picknick te houden in de buurt van de tempel. Iedereen is welkom!
Geef je op bij Jeanne Taal: Stuur Email.
We verzamelen waarschijnlijk rond 10.00 uur bij Willibrords Erf. Nadere gegevens volgen na opgave.

Lezing Janneke Stegeman verplaatst

De lezing van voormalig theoloog des Vaderlands dr. Janneke Stegeman, die op donderdag 29 juni zou plaatsvinden in het Dorpscentrum is verplaatst naar donderdag 12 oktober (Dorpscentrum). Deze lezing met als titel Het Protestantse gezicht van witte onschuld: theologie en kolonialisme past in het herdenkingsjaar slavernijverleden dat van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 plaatsvindt. Tijdens het herdenkingsjaar staat het Nederlands Koninkrijk stil bij deze pijnlijke geschiedenis. En bij hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog een negatieve rol speelt in het leven van mensen. Ook de Protestantse Kerk Nederland staat dit jaar stil bij dit thema.

Oproep: hulp rondbrengen Actie Vakantietas

Deze maand worden er 193 tasjes gevuld voor Actie Vakantietas, door gemeenteleden, mensen uit de burgerlijke gemeente en door de diaconie. Al deze tasjes moeten op vrijdag 30 juni worden bezorgd bij instanties en gezinnen. Wij zijn dringend op zoek naar hulptroepen!
Kun je op vrijdag 30 juni vanaf 10.00 uur rijden en/of bezorgen?
Meld je dan aan bij
Herma Pauptit, 06-50280402, of mail Stuur Email,
Vele handen maken licht werk!
Taakgroep Diaconaat & Zending

Afscheidscadeau bereikt bestemming… en meer!

Donderdagavond 6 juli, Willibrords Erf, 20.00 uur

De helft van het afscheidscadeau (2020) voor ds. Aart Verburg was al genoeg om de medewerkers van het sociale project in Surabaya (LKK, Stichting voor Gezinswelzijn) een dubbele pensioenuitkering te geven. De vrouwen die soms al meer dan 40 jaar voor het project hadden gewerkt, zonder pensioenopbouw, kregen van de LKK de gebruikelijke toelage. Uit het cadeau uit Oegstgeest werd die toelage verdubbeld. Medewerkers voor wie geen werk meer was wegens de coronapandemie kregen ook ontslag met een dubbele uitkering. En nog is er € 15.000 over. Dieneke van Os en Aart Verburg waren in oktober 2022 bij de LKK in Surabaya. Daar hoorden ze hoe het bestuur het voor elkaar had gekregen om als LKK een even groot bedrag op tafel te leggen als de omvang van het cadeau uit Oegstgeest. Ook de plannen van de LKK voor een doorstart na de corona werden besproken. Op donderdagavond 6 juli vertellen Dieneke en Aart aan de hand van een PowerPoint-presentatie hun verhaal van de reis over Java op weg naar Surabaya voor de feestelijke reünie met de oud-medewerkers van de LKK. Mooie foto’s, ontroerende en actuele verhalen (presidentsverkiezingen, economische ontwikkeling), vragen over Zending en het vervolg ervan, en de besteding van de rest van het afscheidscadeau… het komt allemaal aan de orde. Hartelijk welkom!

Save the date: Running Dinner 16 september
Ook dit jaar staat het Running Dinner op het programma.
Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen!
Zet zaterdag 16 september vanaf 17.30 uur alvast in uw agenda.
Meer informatie volgt in augustus.
Voorbereidingsgroep Running Dinner

OVERIG

Vele handen maken licht werk

Twee keer in de maand, op vrijdagochtend, verzorgt een groepje vrijwilligers het onderhoud van de tuin van de Regenboogkerk. Deze groep kan versterking gebruiken. De werkzaamheden variëren per seizoen. Alle hulp is welkom, de koffie staat klaar!
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Marianne Smit (06-25075275, mail Stuur Email)

Bijbelboeken in GROTE letters

De bibliotheek van Van Wijckerslooth moet door ruimtegebrek boeken wegdoen. Er zijn grote letter uitgaven van verschillende Bijbelboeken: Genesis, Exodus, I en II Samuel, Psalmen, Jozua, Richter en Ruth, het evangelie naar Matteüs, het evangelie naar Marcus, het evangelie naar Johannes, Handelingen der Apostelen, Brieven van Paulus, Hebreeën t/m Openbaring. Verder ook in grote letter de eerste drie delen van Het verhaal gaat… van Nico ter Linden en een luisterboek van het eerste deel van Het verhaal gaat…

Wie kan ik met een of meerdere van deze boeken een plezier doen, of misschien weet u iemand die hier belangstelling voor heeft? De boeken zijn gratis bij mij op te halen.
Else Buné-Haverman, 071-5172249

Officemanager Kerkelijk Bureau (m/v)

De Protestantse Gemeente in Oegstgeest is per direct op zoek naar een Office Manager voor het Kerkelijk Bureau voor 26-32 uur per week. 
De officemanager is verantwoordelijk voor: de gang van zaken op het Kerkelijk Bureau; het aanspreekpunt voor gemeenteleden en andere betrokkenen; de organisatie van rouw- en trouwdiensten en het uitvoeren van secretariële taken. 
Kent u iemand in uw omgeving die voor deze functie geschikt zou zijn, wilt u hen dan op de vacature opmerkzaam maken? U kunt de vacature hier vinden.
Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met
Henk van der Meij, CvK – Personeelszaken, 06-18818105
of met het Kerkelijk Bureau, 0615216650 .

Organist en koorleider

Vanaf 1 november 2023 hopen wij dat er voor onze gemeente weer een nieuwe organist en koorleider zal zijn gevonden. Deze twee functies kunnen worden gecombineerd. 
Kent u iemand in uw omgeving, die voor deze functie(s) geschikt zou zijn, wilt u hem/haar dan op de vacature opmerkzaam maken?
De vacatures zijn hier te vinden.
Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met
Henk van der Meij, CvK – Personeelszaken, 06-18818105
of met het Kerkelijk Bureau, 0615216650 .

—————————————————————————————————————————————————

Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email