Gemeenteberichten zondag 2 juli 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Vroeg in de morgen
Vroeg in de morgen
sta ik naast mijn bed voor het raam
in de stilte van de ochtend.
Heer, moet u horen
wat ik vannacht opeens geschreven heb
ik leg het u hier voor:

Waar ik ook heen ga
ik weet niet waar ik terecht zal komen
of waar onderweg een uitweg is
Help mij door dit donkere woud
ga met uw kapmes mij voor
hak de kop van leugens af.
Wees mijn reisgids
leid mij naar uw veilige vluchtstrook
loods mij naar uw plek.

Vroeg in de morgen
ga ik nu vol moed de dag tegemoet
en durf de aarde aan.

Bij psalm 5, vers 4 en 9, Karel Eykman

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 2 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag van de zomer, ‘Overstapdienst’.

Bij de zondag
Komende zondag is er een ontspannen zomerdienst voor alle leeftijden. Het thema is: met Jezus meekijken… verandert je leven. We lezen Matteüs 5:1-12. Hier legt Jezus uit wie vooropstaan in zijn nieuwe wereld, wie en wat voor hem het belangrijkste zijn; heel anders dan de succesverhalen die je ziet op Instagram. Twee tieners maken de overstap naar de middelbare school, we zingen een lied voor ze. Er is een dialoogpreek en gezelligheid. Welkom voor alle leeftijden. En extra leuk als tieners uit de gemeente erbij zijn!

Overstapdienst
Als je iets bakt of meeneemt voor bij de koffie komende zondag 2 juli, laat je het dan even weten? Dat is handig voor de voorbereidingen.

Meeleven
Wij leven mee met wie verlangen naar vakantie, maar niet op vakantie kunnen. Kinderen uit gezinnen die leven rond de armoedegrens: we leven mee door de actie vakantietas.
Ouderen of zieken die aan huis gebonden zijn: leef mee door een keer een bezoekje te brengen of een vakantiekaartje te sturen.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar Karel Krijgsman, en eveneens met een hartelijke groet en bemoediging naar Anne van den Berg.

Collecten zondag 2 juli
De diaconale collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Indonesië; pastorale en praktische hulp voor migranten. Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Werelddiaconaat: Indonesië.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 2 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag van de zomer, ‘Overstapdienst’.
Zondag 9 juli, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de derde zondag van de zomer, viering Maaltijd van de Heer.
Zondag 16 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vierde zondag van de zomer.

Koffiekamer over Keti Koti
Op 1 juli, aan de vooravond van Keti Koti, letterlijk het verbreken van de ketenen, is er een nationale kerkelijke gedenkviering, aan het begin van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het is 150 jaar geleden dat slavernij werd afgeschaft. Ruim 200 jaar lang, tot 1863/1873 heeft slavernij onder Nederlandse vlag plaatsgevonden en speelden we een belangrijke rol in de slavenhandel. Ook de kerken hadden een groot aandeel hierin. Woorden uit de Bijbel zijn misbruikt om de slavernij te rechtvaardigen. Het is een pijnlijk en ongemakkelijk hoofdstuk uit onze nationale en kerkelijke geschiedenis met een doorwerking in het heden. We gaan erover in gesprek aan de hand van een speciaal themanummer van het tijdschrift Open Deur: Slavernijverleden: excuses, en dan?
Donderdag 6 juli, 10.00 uur, in Willibrords Erf, inloop 9.45 uur.

Afscheidscadeau bereikt bestemming… en meer!
Donderdagavond 6 juli, Willibrords Erf, 20.00 uur
De helft van het afscheidscadeau (2020) voor ds. Aart Verburg was al genoeg om de medewerkers van het sociale project in Surabaya (LKK, Stichting voor Gezinswelzijn) een dubbele pensioenuitkering te geven.
Lees verder
Dieneke van Os en Aart Verburg waren in oktober 2022 bij de LKK in Surabaya. Op donderdagavond 6 juli vertellen Dieneke en Aart aan de hand van een PowerPoint-presentatie hun verhaal van de reis over Java op weg naar Surabaya voor de feestelijke reünie met de oud-medewerkers van de LKK. Hartelijk welkom!

Save the date: Running Dinner 16 september
Ook dit jaar staat het Running Dinner op het programma. Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen! Zet zaterdag 16 september vanaf 17.30 uur alvast in uw agenda.
Meer informatie volgt in augustus of kijk alvast hier.
Voorbereidingsgroep Running Dinner

OVERIG

Bijbelboeken in GROTE letters
De bibliotheek van Van Wijckerslooth moet door ruimtegebrek boeken wegdoen. Er zijn grote letter uitgaven van verschillende Bijbelboeken: Genesis, Exodus, I en II Samuel, Psalmen, Jozua, Richter en Ruth, het evangelie naar Matteüs, het evangelie naar Marcus, het evangelie naar Johannes, Handelingen der Apostelen, Brieven van Paulus, Hebreeën t/m Openbaring. Verder ook in grote letter de eerste drie delen van Het verhaal gaat… van Nico ter Linden en een luisterboek van het eerste deel van Het verhaal gaat…
Wie kan ik met een of meerdere van deze boeken een plezier doen, of misschien weet u iemand die hier belangstelling voor heeft? De boeken zijn gratis bij mij op te halen.
Else Buné-Haverman, 071-5172249

Officemanager Kerkelijk Bureau (m/v)
De Protestantse Gemeente in Oegstgeest is per direct op zoek naar een Office Manager voor het Kerkelijk Bureau voor 26-32 uur per week. 
De officemanager is verantwoordelijk voor: de gang van zaken op het Kerkelijk Bureau; het aanspreekpunt voor gemeenteleden en andere betrokkenen; de organisatie van rouw- en trouwdiensten en het uitvoeren van secretariële taken. 
Kent u iemand in uw omgeving die voor deze functie geschikt zou zijn, wilt u hen dan op de vacature opmerkzaam maken? U kunt de vacature hier vinden.
Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met
Henk van der Meij, CvK – Personeelszaken, 06-18818105
of met het Kerkelijk Bureau, 0615216650 .

Dank
Hierbij wil ik mijn dank uitspreken voor de overweldigende belangstelling en de vele lieve woorden, die ik mocht ontvangen bij het sterven en de uitvaart van mijn geliefde partner Han Nijhoff. Het zal mij helpen bij het verwerken van dit verlies.
Karel Krijgsman


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email