Gemeenteberichten zondag 25 juni 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed bij Wereldvluchtelingendag 20 juni

God, wij vragen U:
vind hen die verlopen lopen
die, gescheiden van hen van wie ze houden
over grenzen moeten gaan
uit hun land en ver van hun geboortegrond
die niet meer weten waarheen.
Vind hen, God
Gij die altijd zoekt wie verloren is
en hen beschermt zoals een kloek haar kuikens.

God, wij vragen U:
laat hen die onder ons wonen
die zich vreemden voelen, ontworteld
een veilige woonplaats vinden
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd
hun vaardigheden worden erkend
zodat ze zonder vrees kunnen leven.

Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn
open ons hart voor hen.

(uit Medemens 4)

Bij de zondag
Deze eerste zondag van de zomer, de eerste viering in de zomerreeks Het liefste lied. Deze zondag staan de liederen van de onlangs overleden theoloog, priester, dichter, Bijbelvertaler, liturgievernieuwer Huub Oosterhuis centraal. Een aantal gemeenteleden zond een lied van hem in, dat hen dierbaar is. Oosterhuis was en is een bron van ongekende inspiratie voor vele Nederlandse gelovigen en zinzoekers binnen én buiten de kerk. Huub Oosterhuis was van meet af aan gefascineerd door het grote uittochtverhaal van het boek Exodus. Daarom zullen we lezen uit Exodus 3, we luisteren naar een van zijn latere gedichten en natuurlijk zingen we samen met de cantorij zijn liederen. Kom, zing mee, luister naar de liefste liederen van onze geloofsgenoten en laat je inspireren.

Taizégebedsviering in het Groene kerkje
Zondag 25 juni om 19.00 uur
Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering, de laatste van dit seizoen. De volgende keer is zondag 27 augustus.

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 25 juni, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de eerste zondag van de zomer, m.m.v. PGO-cantorij.
Groene of Willibrordkerk
Zondag 25 juni, 19.00 uur: Taizéviering.

Meeleven
Laurens van der Laan vond een nieuwe plek in Martha Flora, daar is goede zorg voor hem. Hij moet nog wennen en het duurt wellicht even voordat hij zich thuis gaat voelen. We wensen u vertrouwen toe in Gods nabijheid.
Alle tieners die zwoegen op hun wiskunde of een toets Frans in deze hitte: veel succes met de laatste loodjes voor school.

Huwelijksjubilea
Echtpaar Van den Blink-Smits, is op 27 juni 50 jaar getrouwd en echtpaar Van den Broeck-van Leeuwen, is 29 juni 50 jaar getrouwd. Beide echtparen wensen wij veel vreugde voor de momenten waarop zij dit met hun dierbaren zullen vieren. Namens onze geloofsgemeenschap zal onze pastoraal ouderling Marga Hoogenkamp een bijzondere kaars en een kaart brengen. Komende zondag kunt u uw naam daarop schrijven met een hartelijke gelukwens.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en felicitaties naar Wim en Margriet Bouwman, en met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Els Vink-Klarenbeek.

Collecten zondag 25 juni
De diaconale collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Colombia, perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela. Lees meer
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Werelddiaconaat, Venezuela.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

24 juni: Groenekerkklokken
Net als vorig jaar luiden wij op 24 juni om 12.00 uur de klokken van de Groene Kerk. Aanleiding is dat op 24 juni 2015 de rechter uitspraak deed in de door Urgenda aangespannen klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin deze werd opgelegd de uitstoot van broeikasgassen met 25% te verminderen voor 2020. Helaas zijn adequate maatregelen tot vandaag uitgebleven. Als teken van solidariteit en in overleg met onze werkgroep Duurzame Kerk luiden wij ook de noodklok voor het klimaat. Veel andere kerken doen hetzelfde, en er zal worden gedemonstreerd bij de Hooglandse Kerk in Leiden. De beweging Grootouders voor het klimaat wil een leefbare aarde voor alle kleinkinderen website

Samen tegen armoede: maandelijkse inzameling voedselbank op 25 juni
De voedselbank is afhankelijk van donaties. Lang houdbare producten, zoals koffie, thee, (pannenkoeken)meel, broodbeleg, pasta, pastasauzen, rijst en soep zijn meer dan welkom. Ook verzorgingsproducten mogen worden ingeleverd. U kunt uw bijdrage op zondag 25 juni naar de Regenboogkerk brengen. De ingezamelde goederen helpen veel gezinnen uit Leiden en omstreken.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 2 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag van de zomer, ‘Overstapdienst’.
Zondag 9 juli, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de derde zondag van de zomer, viering Maaltijd van de Heer.

Uitje naar de Soefitempel in Katwijk
Team onderling pastoraat organiseert op donderdag 29 juni een uitje naar de Soefitempel in de duinen van Katwijk. Er is om 11.00 uur een rondleiding gepland waar een van de leden van de tempel ons uitleg zal geven over het ontstaan van het soefisme en de beleving daarvan in de diensten. Bij mooi weer willen we met de fiets gaan. We gaan ook met de auto. Er is voldoende parkeerplaats in de buurt van de tempel. Als het weer het toelaat, lijkt het ons leuk om een picknick te houden in de buurt van de tempel. Iedereen is welkom!
Geef je op bij Jeanne Taal: Stuur Email.
We verzamelen waarschijnlijk rond 10.00 uur bij Willibrords Erf. Nadere gegevens volgen na opgave.

Lezing Janneke Stegeman verplaatst
De lezing van voormalig theoloog des Vaderlands dr. Janneke Stegeman, die op donderdag 29 juni zou plaatsvinden in het Dorpscentrum is verplaatst naar donderdag 12 oktober (Dorpscentrum). Deze lezing met als titel Het Protestantse gezicht van witte onschuld: theologie en kolonialisme past in het herdenkingsjaar slavernijverleden dat van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 plaatsvindt. Tijdens het herdenkingsjaar staat het Nederlands Koninkrijk stil bij deze pijnlijke geschiedenis. En bij hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog een negatieve rol speelt in het leven van mensen. Ook de Protestantse Kerk Nederland staat dit jaar stil bij dit thema.

Overstapdienst
Op 2 juli vieren we dat twee tieners de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Het is natuurlijk heel leuk als veel andere tieners er ook zijn die zondag. Het wordt een anders-dan-anders-dienst. Twee vragen ter voorbereiding: in de kerk staan drie potten en er liggen gekleurde briefjes bij – daar kunt u een wens, een gebed, een zegen of iets passends op schrijven en dan krijgen de tieners deze potten mee als pot-vol-goede-woorden. Inleveren kan tot en met zondag 2 juli. Andere vraag: zijn er gemeenteleden die iets lekkers willen bakken om na de dienst samen op te smikkelen? Dat lijkt ons extra feestelijk. Wellicht kunnen we buiten koffiedrinken.

Afscheidscadeau bereikt bestemming… en meer!
Donderdagavond 6 juli, Willibrords Erf, 20.00 uur
De helft van het afscheidscadeau (2020) voor ds. Aart Verburg was al genoeg om de medewerkers van het sociale project in Surabaya (LKK, Stichting voor Gezinswelzijn) een dubbele pensioenuitkering te geven.
Lees verder
Dieneke van Os en Aart Verburg waren in oktober 2022 bij de LKK in Surabaya. Op donderdagavond 6 juli vertellen Dieneke en Aart aan de hand van een PowerPoint-presentatie hun verhaal van de reis over Java op weg naar Surabaya voor de feestelijke reünie met de oud-medewerkers van de LKK. Hartelijk welkom!

Save the date: Running Dinner 16 september
Ook dit jaar staat het Running Dinner op het programma. Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen! Zet zaterdag 16 september vanaf 17.30 uur alvast in uw agenda.
Meer informatie volgt in augustus of kijk alvast hier.
Voorbereidingsgroep Running Dinner

OVERIG

Bijbelboeken in GROTE letters
De bibliotheek van Van Wijckerslooth moet door ruimtegebrek boeken wegdoen. Er zijn grote letter uitgaven van verschillende Bijbelboeken: Genesis, Exodus, I en II Samuel, Psalmen, Jozua, Richter en Ruth, het evangelie naar Matteüs, het evangelie naar Marcus, het evangelie naar Johannes, Handelingen der Apostelen, Brieven van Paulus, Hebreeën t/m Openbaring. Verder ook in grote letter de eerste drie delen van Het verhaal gaat… van Nico ter Linden en een luisterboek van het eerste deel van Het verhaal gaat…
Wie kan ik met een of meerdere van deze boeken een plezier doen, of misschien weet u iemand die hier belangstelling voor heeft? De boeken zijn gratis bij mij op te halen.
Else Buné-Haverman, 071-5172249

Officemanager Kerkelijk Bureau (m/v)
De Protestantse Gemeente in Oegstgeest is per direct op zoek naar een Office Manager voor het Kerkelijk Bureau voor 26-32 uur per week. 
De officemanager is verantwoordelijk voor: de gang van zaken op het Kerkelijk Bureau; het aanspreekpunt voor gemeenteleden en andere betrokkenen; de organisatie van rouw- en trouwdiensten en het uitvoeren van secretariële taken. 
Kent u iemand in uw omgeving die voor deze functie geschikt zou zijn, wilt u hen dan op de vacature opmerkzaam maken? U kunt de vacature hier vinden.
Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met
Henk van der Meij, CvK – Personeelszaken, 06-18818105
of met het Kerkelijk Bureau, 0615216650 .

Dank
Dank voor de bloemen van de kerk tijdens de ziekte van mijn lieve man Ab.
Dank aan alle lieve mensen die kaarten ter bemoediging stuurden aan mijn man en mij. Hij en ik waren er door ontroerd.
Dank aan ds. Richtsje Abma voor het sturen van een zegen voor de laatste dagen van Ab. Ik heb die zegen voorgelezen toen Ab op 13 mei nog met een wijntje en een speech afscheid wilde nemen van kinderen en kleinkinderen.
Dank voor het meeleven na het overlijden van Ab door middel van kaarten, brieven, mailtjes, bloemen en de aanwezigheid bij het afscheid van Ab in de Groene Kerk op 25 mei.
Dank voor de bloemen van de kerk ter bemoediging van mij op zondag 18 juni.
Al die blijken van meeleven hebben mij en ons gezin getroost.
Marijke Visser-van Overeem


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email