Gemeenteberichten zondag 4 juni 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed

Dit keer een gebed voor trouwe gemeenteleden.

Heer wij danken U voor hen

die met hun trouw uw gemeente vormen

ieder op een andere manier betrokken;

door hun tijd, aandacht en inzet

kon het evangelie nieuwe harten raken

mooi en veelkleurig zijn wij geworden.

Wij bidden: dat de lofzang mag doorgaan

dat de vreugde ons blijft leiden

en dat wij voor elkaar een hartelijk huis

mogen zijn, elkaar tot een zegen

op onze levensreis. Amen.

Informatie vieringen 4 juni

Regenboogkerk

Zondag 4 juni, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, zondag Trinitatis.

Bij de zondag

Komende zondag lezen we een verhaal uit Handelingen 3 over de kracht van de Geest. Petrus geneest een verlamde man. Net als op de dag van het pinksterfeest zijn de omstanders verbaasd en verrast. Wat heeft dit te betekenen? Daarnaast horen we 2 Korintiërs 3:1-4 – wees een leesbare brief van Christus. Een fluittrio, dat bestaat uit Paulien Verkerk, Cora Smit en Marieke Schimmel, luistert de dienst op met hun muziek. Het is zondag van de drie-eenheid. Graag tot zondag.

Meeleven

Wij leven mee met Marijke Visser nu zij vorige week afscheid nam van haar man Ab. Ook denken we aan hen die thuis ziek zijn of beperkt. En aan mensen die op een revalidatieplek zijn en met hoop en pijn of verdriet te maken hebben. Laten we creatief met elkaar meeleven.

Bloemengroet

De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar Liesbeth van Klarenbosch, met een hartelijke groet en bemoediging naar Nelleke van der Oord, en met een hartelijke groet en felicitaties naar pastoor Rochus Franken i.v.m. zijn 30-jarige jubileum als priester in de r.k. kerk.

Collecten zondag 4 juni

De diaconale collecte is bestemd voor De Bakkerij Leiden: actie zomerbonnen. Lees verder…
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Zomerbonnen De Bakkerij.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Tieners

Breng op 2 juni je fiets mee, en een goed humeur, dan gaan we weer iets leuks doen! We verzamelen tussen 19.00 en 19.15 uur en zijn rond 21.00 uur ongeveer terug. Je kunt altijd een vriend of vriendin of klasgenoot of logé meenemen! Meer info. via een appje aan Richtsje (06-83 11 66 26)

Arvo Pärt: een spiritueel componist

Lezing met live uitvoering van vocale werken

Dr. Rens Tienstra m.m.v. Cappella pro Cantibus

De Estse Arvo Pärt is een van de meest geliefde componisten van dit moment. Na een persoonlijke en spirituele crisis trad hij in de jaren ‘60 toe tot de Oosters-orthodoxe kerk. Dit was een belangrijk keerpunt in zijn leven, dat ook zijn weerslag had op zijn composities. Lees meer… Op zondagmiddag 4 juni vertelt Rens Tienstra op zijn eigen onderhoudende wijze over leven en werk van Arvo Pärt; hij laat zien hoe de orthodoxe liturgie en het gregoriaans doorklinken in de muziek van Pärt. Ter illustratie zingt kamerkoor Cappella pro Cantibus uit Oegstgeest, onder leiding van Rens, verschillende werken van Pärt. 15.00-16.30 uur, Regenboogkerk, toegang: uitgangscollecte.

Lectio Divina: lezen om te leven

Lectio Divina is een eeuwenoude, meditatieve praktijk uit de kloosters, waar we onlangs ook aan geproefd hebben in de dienst van 21 mei. Lectio Divina is een eenvoudige manier van lezen, waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Het is een vorm van Slow Reading. Luisterend lezen, je diepere verlangen op het spoor komen, je openen voor de Geest, afstemmen op de Stem. Welkom, ook als je voor het eerst komt. We zijn allemaal beginners.

Willibrords Erf, maandagavond 5 juni, aanvang: 20.00 uur.

Contact: mail ds R.Veldman : Stuur Email

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

Regenboogkerk

Zondag 11 juni, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de eerste zondag na Trinitatis.

Zondag 18 juni, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag na Trinitatis.

Kirchentag

Ik (Richtsje Abma) verheug me op vier dagen gezelligheid, inspiratie en geloof op de Kirchentag in Neurenberg. Het thema is: Jetzt ist die Zeit, nu is het de tijd, naar Marcus 1:14-15. De tijd van Gods koninkrijk. Andere keren kwam ik terug met nieuwe muziek en veel inspiratie. Ik ga samen met collega’s uit Noordwijk, Beuningen, Oosterbeek en

Friesland. Via een gemeentelid in Oegstgeest kreeg ik de gegevens van een collega in Fürth. Iedere keer is er een Kirchentag-lied, je kunt het beluisteren via https://www.kirchentag.de/service/nuernberg/mai/die-zeit-ist-jetzt. Naast deze kerkmuziek zijn er klassieke concerten.

Van 7 tot 11 juni ben ik afwezig, collega Rian Veldman is bereikbaar voor dringende, pastorale zaken.

OVERIG

Vele handen maken licht werk

Twee keer in de maand, op vrijdagochtend, verzorgt een groepje vrijwilligers het onderhoud van de tuin van de Regenboogkerk. Deze groep kan versterking gebruiken. De werkzaamheden variëren per seizoen. Alle hulp is welkom, de koffie staat klaar! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Marianne Smit (T: 06-250 75 275, E: Stuur Email)

Organist en koorleider

Vanaf 1 november 2023 hopen wij dat er voor onze gemeente weer een nieuwe organist en koorleider zal zijn gevonden. Deze twee functies kunnen worden gecombineerd. Kent u iemand in uw omgeving, die voor deze functie(s) geschikt zou zijn, wilt u hem/haar dan op de vacature opmerkzaam maken? De vacatures zijn hier te vinden. Voor vragen over deze vacatures kan er contact worden opgenomen met Henk van der Meij, CvK – Personeelszaken, tel. 06-18 81 81 05 of met het Kerkelijk Bureau, tel. 06-15 21 66 50.

Presentatie Denktank van gemeenteavond beschikbaar

Tijdens de gemeenteavond op 22 mei heeft de Denktank uitgebreid verteld over de uitkomsten van het onderzoek dat zij tot nu toe hebben verricht. Dit gaat over het kerk-zijn over 15 jaar, het gebruik van de gebouwen, de wensen, de status van het vastgoed, de financiën en eerste gedachtes over de scenario’s voor de toekomst. De presentatie is terug te lezen op de website. Ook is de uitzending van de gemeenteavond nog terug te kijken.

Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord

Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email