Dagwacht, 25 juli 2023

08.25 uur      Groene Kerk open; Gelegenheid om bij binnenkomst een kaarsje aan te steken 08.30 uur      Lied: Psalm 72 : 1 , 2 , 4 Tekst van het openingslied 1    Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan ’s konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen […]

Collecten zondag 30 juli

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Schuldhulpmaatje. Schulden, armoede, we zien het overal om ons heen. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met (dreigende) financiële problemen. Ook in de omgeving van onze kerk. SchuldHulpMaatje en kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Zij […]

gemeenteberichten zondag 30 juli 2023

OP WEG NAAR ZONDAG Informatie vieringen Regenboogkerk Zondag 30 juli, 10.00 uur: ds. Niek Smit, de zesde zondag van de zomer. Ds. N.C. Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond (tot 2009), Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk. […]

Verslag gemeentebijeenkomsten Denktank beschikbaar

Op 7, 12 en 15 mei jl. vonden drie gemeentebijeenkomsten plaats. Hierbij was de insteek wat belangrijk wordt gevonden in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst en welke de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden zijn bij het nadenken over de kerkgebouwen van de PGO. Het verslag van deze drie bijeenkomsten is nu hier na te […]

Gemeenteberichten zondag 23 juli 2023

OP WEG NAAR ZONDAG Gebed van de week God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, zich uit zorg en verantwoordelijkheid los kan maken, de aarde kan proeven en ruiken de lucht en het water en de mensen erbij. Geef mij een hart, God, dat – klein als een kind – de verrassing beleeft […]

Collecten zondag 23 juli

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Exodus Nederland. Onze (ex-)gevangenen gaan ons ter harte. Honderden vrijwilligers van Exodus helpen hen bij het omarmen van nieuwe kansen. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties, doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Zij gaan […]

Dagwacht, 11 juli 2023

08.25 uur Groene Kerk open; Gelegenheid om bij binnenkomst een kaarsje aan te steken 08.30 uur Lied: 905 : 1 , 3 , 4 Tekst van het openingslied 1. Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de […]

Gemeenteberichten zondag 16 juli 2023

OP WEG NAAR ZONDAG Citaat van de week ‘Het is belangrijk dat de kerk naar buiten gaat en niet in zichzelf gekeerd blijft. In een boek van de Tsjechische filosoof Tomáš Halík spreekt hij over Jezus die niet klopt op de deur aan de buitenkant van de kerk, maar aan de binnenkant om eruit te […]

Collecten zondag 16 juli

De diaconale collecte is bestemd voor Straatpastoraat Leiden. Soms kan het leven mensen in de problemen brengen of maak je zelf verkeerde keuzes. Niemand hoort op straat te staan en ieder mens heeft recht op aandacht. Het straatpastoraat wil duidelijk maken dat je als mens niet alleen staat. Dat er iemand is bij wie je […]

Vacature Webmasters

De PGO is op zoek naar 2 webmasters. De beide webmaster hoeven niet over dezelfde kennis en vaardigheden te beschikken. We werken met het CMS WordPress. Kennis over HTML en CSS is wel een pré. Zoals de verdeling nu is heeft de ene webmaster meer redactionele kennis en de ander meer technische kennis. Er is […]