Bedankt!

Bedankt voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas 2023!
Afgelopen mei heeft de taakgroep Diaconaat & Zending van de PGO een oproep gedaan via de gemeenteberichten voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas. Wij zijn enorm blij met de overweldigende belangstelling voor deze actie. Velen van u hebben tasjes met speelgoed gevuld voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Vele anderen hebben deze sympathieke actie ondersteund door een gift in geld of door middel van collectebonnen. Met uw hulp en steun hebben we 193 tasjes kunnen (laten) vullen, waarvoor heel veel dank! Graag doen we volgend jaar opnieuw een beroep op u!

Anna Louwerse, Guusje Onderwaater en Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending