Gemeenteberichten zondag 16 juli 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Citaat van de week

‘Het is belangrijk dat de kerk naar buiten gaat en niet in zichzelf gekeerd blijft. In een boek van de Tsjechische filosoof Tomáš Halík spreekt hij over Jezus die niet klopt op de deur aan de buitenkant van de kerk, maar aan de binnenkant om eruit te kunnen. De kerk moet zich verbinden met mensen in de marge en naast hen staan. Dat betekent luisterend aanwezig zijn en blijven zoeken naar woorden die leven geven.’

Rachelle van Andel, 32 jaar (www.protestantsekerk.nl)

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 16 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vierde zondag van de zomer.

de zondag
Komende zondag horen en zingen we liederen over vrede. En vrede, wie kan daar nou tegen zijn?
Maar wat kun je doen om aan vrede te werken? Merijn Zeeman zei daar deze week aan tafel bij De Avondetappe goede dingen over. Van John Lennon tot Klein Orkest en U2: steeds weer zingen mensen liedjes om vrede. Gerard Mulder en Evert Wieman zullen komende zondag iets vertellen over een vredeslied dat hen aanspreekt. De schriftlezing is uit Jakobus 3:7-10 en 13-18. In deze lezing worden vrede en gerechtigheid met elkaar verbonden, zoals ook in het eerste testament in Psalm 85:11 en 72:3 en Jesaja 48:18. Graag tot zondag!

Meeleven
We leven mee met families waarin verdriet is. We denken aan hen die komen bij de grens van het leven en zoeken naar rust en vertrouwen. En aan hen die een dierbare verloren aan de dood. Dat God jullie dragen mag, als vriend in het donker en gids naar het licht (lied 426).
Veel respect voor alle docenten, juffen en meesters, fysiotherapeuten en stagebegeleiders, die met geduld andere mensen wat hebben geleerd – en hun goede krachten daaraan geven. Werk dat veel vraagt; een goede rustperiode gewenst.

Overleden
Op 12 juli is overleden Tiny Mak-Hoogendam in de leeftijd van 90 jaar. Martina Johanna Mak was een betrokken gemeentelid, moeder, schoonmoeder en oma. Ze verbleef al langere tijd in zorginstelling Hofwijck. We vertrouwen haar toe aan God en gedenken haar met eerbied en respect. We bidden om troost voor haar drie dochters en haar verdere familie. Het afscheid zal zijn in besloten kring.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. C.J. Oosenbrug, met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. J.C. Kok-Brandt, en met een hartelijke felicitatie naar Sander en Margretha van der Salm.

Collecten zondag 16 juli
De diaconale collecte is bestemd voor Straatpastoraat Leiden. Lees verder.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Straatpastoraat Leiden.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Vakantie
Ds. Rian Veldman heeft komende weken vakantie. Voor dringende pastorale situaties kunt u een beroep doen op ds. Richtsje Abma.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 23 juli, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vijfde zondag van de zomer.
Zondag 30 juli, 10.00 uur: ds. Niek Smit, de zesde zondag van de zomer. Ds. N.C. Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond (tot 2009), Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk.

Zin in film
Op donderdag 27 juli organiseert Jorine de Klerk een filmmiddag vanuit de protestantse gemeente Leiden. De film die getoond wordt, is Where are you Adam? en gaat over het leven van monniken op de berg Athos. Het is een unieke film, vertoond in meer dan 15 landen, met verstilling en mooie natuurbeelden. Het is in de Vredeskerk, Van Vollenhovekade 24, aanvang: 14.30 uur. Een van de Oekraïense makers is aanwezig en de entree van 5 euro komt volledig ten goede aan deze makers. Er kan worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee. Vertel het voort. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.
Bekijk de trailer

OVERIG

Webmasters gezocht
Na vele jaren hebben onze webmasters aangegeven hun taak te willen overdragen aan twee nieuwe webmasters. Heb je/hebt u redactioneel inzicht en/of technische kennis van CMS WordPress en per week een aantal uur beschikbaar, dan komen we graag in contact met jou/u. Of misschien is er iemand in jouw/uw vriendenkring die interesse heeft in deze vrijwilligerstaak. Klik hier voor de vacature. Voor meer informatie kan ook contact worden opgenomen met de webmasters Marita Danhof en Ruurt van den Berg, via Email .
Maureen van den Brink, scriba

Dank
Op 1 mei jl. viel ik thuis achterover van onze trap. De ambulance bracht mij naar het LUMC. Na twee weken medische zorg en aandacht daar, werd ik overgebracht naar Van Wijckerslooth. Tot 6 juli jl. verbleef ik daar om er te revalideren. Voordeel, jawel een groot voordeel, was het onvoorstelbare feit dat er niets gebroken was. Thuisgekomen bleek er een grote achterstand in mijn conditie te zijn. Dus opgewekt verder revalideren.
Dank aan allen die mij met telefoontjes, briefjes, bezoekjes, kaarten en ‘bloemen uit de kerkdienst’ hun medeleven hebben laten blijken. Met een heel hartelijke groet,
Lolke Osinga


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email