Thuisgeven

In onze landelijke kerk is vorig jaar het project De Thuisgevers van start gegaan (zie: website ). Op creatieve wijze zoeken kerken en gemeenteleden naar manieren om statushouders tijdelijk te huisvesten in kerkelijke gebouwen. Dit gebeurt in afwachting van hun definitieve huisvesting en bij voorkeur in de gemeente waar ze zullen blijven. Dit zorgt ervoor dat er ruimte komt in het aanmeldcentrum in Ter Apel, en in overbelaste asielzoekerscentra. Concreet betekent het dat kinderen naar school kunnen en mensen kunnen beginnen met inburgeren.

We hebben ons als PGO, op verzoek van de diaconie, beraden hoe we kunnen helpen. Eerst gingen de gedachten uit naar huisvesting in de voormalige kosterswoning achter de Regenboogkerk. Dat stuit op praktische bezwaren. Nu is het idee ontstaan om direct ernaast een wooncontainer te plaatsen voor een gezin. Aldus zouden we als kerkelijke gemeente een (bescheiden) bijdrage kunnen leveren aan De Thuisgevers. Met tijdelijke woonruimte én, indien gewenst, hulp bij integratie in ons dorp. Dat voorstel is de gemeente Oegstgeest aangeboden en in een overleg toegelicht. We houden u op de hoogte en hopen op uw instemming en gebed voor alle betrokkenen.

Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil