Vacature Webmasters

De PGO is op zoek naar 2 webmasters. De beide webmaster hoeven niet over dezelfde kennis en vaardigheden te beschikken. We werken met het CMS WordPress. Kennis over HTML en CSS is wel een pré. Zoals de verdeling nu is heeft de ene webmaster meer redactionele kennis en de ander meer technische kennis.
Er is een aantal taken die wekelijks uitgevoerd worden:
• het plaatsen van de aangeleverde Gemeenteberichten, Orde van Dienst, dienstrooster
• het bijhouden van en plaatsen van berichten in de agenda
• homepage en slider aanpassen naar actualiteit

Met grotere tussenpozen, halfjaarlijks tot jaarlijks:
• het maken van inschrijfformulieren voor korte acties
• het plaatsen van informatie mbt Pasen, Pinksteren, Kerst, kerstspel en kerkbalans
• het verwerken van aangeleverde wijzigingen in tekst, samenstelling taakgroepen etc.
• in de gaten houden of de website goed blijft werken
• beheer functionele e-mailaccounts
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marita Danhof en Ruurt van den Berg, via Email