Verslag bezoek Soefitempel

Met een groep van ruim 25 mensen gingen wij eind juni, gedeeltelijk per fiets, gedeeltelijk met diverse auto’s, naar de Soefitempel in de duinen van Katwijk. Veel PGO’ers kennen het gebouw, maar zijn er nog nooit binnen geweest. Het gebouw is robuust vierkant van binnen, symbool van sterkte zonder afleiding van buiten. Met een koperkleurige, ronde koepel aan de bovenzijde, symbool van het hart en verlichting van de ziel. Ananda de Heer gaf ons een inleiding in de Soefi-opvattingen van het universeel soefisme, met haar inspiratiebron in leven en werk van de Indiase mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan. Hij bracht rond 1900 het soefisme naar het Westen. Hij had een mystieke ervaring in de duinen bij Katwijk, en gaf aan dat dáár een tempel moest worden gebouwd.

Het universele soefisme zoekt naar eenheid en overeenkomsten in de zes wereldgodsdiensten: hindoeïsme, boeddhisme, zoroastrisme, jodendom, christendom, islam, en vindt die niet in dogma’s maar in liefde en harmonie. Daarin kan een ieder zich onder leiding van een leraar persoonlijk ontwikkelen. In de diensten (1e en 3e zondag van de maand) wordt uit alle geschriften van deze wereldgodsdiensten een passage gelezen die betrekking heeft op het onderwerp van die dag. Dit leidt tot overeenstemming, niet tot discussie of twist.

Uit de vele vragen die dit opriep, kwam onder andere een andere opvatting over het kwaad in de wereld en in de mens naar voren. Tijdens het verorberen van onze meegebrachte broodjes bleek dat er veel discussie en vragen waren losgemaakt. Het geheel voldeed in alle opzichten aan het doel ‘onderling pastoraat’ waarin het gesprek tussen PGO’ers wordt losgemaakt, juist in de relatief stille zomerperiode. Veel dank aan Jeanne Taal die namens de commissie onderling pastoraat dit uitstekend organiseerde.

Hennie Dijkhuis