Verslag gemeentebijeenkomsten Denktank beschikbaar

Op 7, 12 en 15 mei jl. vonden drie gemeentebijeenkomsten plaats. Hierbij was de insteek wat belangrijk wordt gevonden in het samen-kerk-zijn nu en in de toekomst en welke de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden zijn bij het nadenken over de kerkgebouwen van de PGO.
Het verslag van deze drie bijeenkomsten is nu hier na te lezen. Dit verslag is input voor het eindverslag van de Denktank, waarin naast een brede inventarisatie diverse toekomstscenario’s worden beschreven. Naar verwachting wordt dit eindverslag in september aangeboden aan de kerkenraad.
Meer informatie over de denktank vindt u hier.

Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord