Bevestiging ouderlingen

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat zij voornemens is mevrouw T. (Trijnie) Koelee-Bal en de heer H. (Henk) van der Meij te bevestigen in het ambt van respectievelijk pastoraal ouderling en ouderling-kerkrentmeester met als aandachtsgebied personeelszaken. Voor beiden betreft het een herbevestiging.
Mw. M. (Maartje) van den Heuvel-Rijnsoever legt het ambt neer van diaken jeugd oecumene en neemt het ambt van ouderling op zich met als aandachtsgebied jeugd en jonge gezinnen.
Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zullen zij op zondag 27 augustus in de dienst in het ambt worden herbevestigd. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba via Email.

Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil, voorzitter