Gemeenteberichten zondag 3 september 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Kleine onderwijzers

Zij zijn mijn kleine onderwijzers
mijn kinderen
Zij maken mij wegwijs in onbevangenheid
Zij wijzen mij op de kracht van spontaniteit
Zij oefenen mij in zachte gevoeligheid.

Zij zijn mijn kleine onderwijzers
mijn kinderen
Zij brengen mij spelend aan mijn ernst voorbij
Zij vertellen mij dat dromen niet per se bedrieglijk zijn
Zij tonen mij hoe ook het kleine groots kan zijn.

Zij zijn mijn kleine onderwijzers
mijn kinderen
zelf zou ik soms iets groots iets verhevens willen doen
zij wijzen mij er op dat mijn voornaamste opdracht is:
kleine taken als iets groots en verhevens te verrichten.

A.C. Bronswijk

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 3 september, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de elfde zondag van de zomer; doopdienst.

Bij de zondag
Komende zondag vieren we de doop van twee kleintjes. Felien, zusje van Julius en dochter van Sander en Margretha van der Salm-Kiela. Anna, dochter van Hanneke Kuipers en Christiaan Pelgrim. Dat is prachtig. We lezen Matteüs 19: 1-2 en 13-15. Ondanks weerstand van zijn leerlingen, laat Jezus kinderen bij zich komen. Hij zegt tegen zijn leerlingen dat Gods nieuwe wereld er juist voor hen is. Naast zieke, gezonde, pratende mensen, vreemdelingen, vertrouwelingen en ouders, ontmoet hij kinderen. Niet gewoon in die tijd. En in onze tijd? Daarover gaat het. Laten we om de doopouders en hun kinderen en de mensen die zij meebrengen heen staan en samen deze zondag vieren. Leonard musiceert en Margreet en Marcel zingen het lied van Sela Meer dan een wonder. Er is crèche voor de kleintjes en kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Graag tot zondag!

Meeleven
Een aantal mensen revalideert op dit moment van een gebroken heup of schouder of van een hersenbloeding. Revalideren is topsport en vraagt veel aan inzet, geduld, pijn en moeite. Het gaat vaak gepaard met tegenslagen. Andere mensen hebben thuis met ziekte te maken. Laten we omzien naar elkaar.

Huwelijksjubileum
Op 4 september zijn dhr. en mw. Ultzen-Tuinhof de Moed maar liefst 65 jaar getrouwd! (Kleyn Profijtlaan 75). Sinds het afgelopen jaar kunnen Fokke en Truus helaas niet meer bij elkaar wonen, omdat hij nu in Van Wijckerslooth woont. Maar gelukkig komt Truus daar graag en hebben ze daar dan even weer een fijne tijd samen. Ze zullen hun huwelijksjubileum dan ook vieren in een zaaltje in Van Wijckerslooth. Vanuit onze gemeenschap ontvangt het echtpaar als symbolische blijk van verbondenheid een kaars als teken van Gods trouw die hun liefde en trouw omvat en draagt. Marian Bos zal die brengen; zij is al jarenlang trouw contactpersoon namens de kerk.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet naar het echtpaar Corrie en Kees Batenburg en met een hartelijke groet naar Wilma van den Berg.

Collecten zondag 3 september
De diaconale collecte is bestemd voor werelddiaconaat: Israël, jongeren leren meer over mensenrechten.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Werelddiaconaat, Israël.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 10 september, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, m.m.v. PGO-cantorij; startzondag.
Zondag 17 september, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de dertiende zondag van de zomer.

Koffiekamer
Op donderdag 7 september komt de koffiekamer bij elkaar (van 10.00 tot 11.30 uur). Mensen die het leuk vinden met elkaar van gedachten te wisselen over een Bijbels of maatschappelijk onderwerp, zijn van harte welkom. Het is iedere eerste donderdag van de maand op Willibrords Erf. Richtsje zal die donderdag iets vertellen over Nijkleaster (Fries voor: nieuwklooster), een open klooster in het dorp Jorwert in Friesland, gericht op stilte, bezinning en verbinding.

Open Monumenten en Osger Weekend op 8, 9 en 10 september
Sinds een aantal jaren is het gebruikelijk om de Groene Kerk en de Regenboogkerk open te stellen tijdens het Osgerweekend. De opening van Open Monumentendagen Oegstgeest is op vrijdag 8 september om 19.00 uur in de Groene Kerk. Het jeugdsymfonieorkest Rijnstreek o.l.v. Mark Tempelaars speelt werken van o.a. Bach, Beethoven, Dvorak en Mendelsohn. Zaterdag 9 september is de Groene Kerk geopend voor rondleidingen door de dakgewelven en over de begraafplaats. Ook is er een voordracht over het leven van Ramses Shaffy. Op zondag 10 september brengt in de Regenboogkerk het blokfluit-ensemble Praetorius om 13.30 uur en om 14.30 uur enkele muziekstukken ten gehore.
De tijden en verdere informatie vindt u in het programmaboekje Open Monumenten & Osger Weekend, verkrijgbaar o.a. bij de boekhandels en Willibrords Erf of via Openmonumentendag.
Marianne Smit, secr. CvK

Startzondag
Op zondag 10 september vieren we als gemeente startzondag met als thema Ga je mee? Centraal staat het verhaal van Jezus’ roeping van de leerlingen met de uitdagende oproep ‘Kom, volg mij!’ (Matteüs 4: 18-22). Na een gezamenlijke start van de dienst gaan we uiteen en is er keuze uit allerlei verschillende workshops, voor alle leeftijden. Van schilderen tot dansen, van Bibliodrama tot Emmaüswandeling, luisteren naar elkaars dierbare muziek, maar ook verdieping van het thema Navolging aan de hand van Bonhoeffer.
Oproep: wilt u wat lekkers bakken voor bij de koffie en thee na de viering?
Aanmelden: we sluiten de startzondag af met een eenvoudige lunch (soep en broodjes) tussen 12.30 en 13.00 uur. Als u mee wilt lunchen, graag even aanmelden bij Trijnie Koelé Email of per telefoon: 06 30 48 08 96

Lectio Divina: luisterend lezen
Maandagavond 11 september start het nieuwe seizoen. Lectio Divina is een eeuwenoude spirituele praktijk uit de kloosters. Het is een eenvoudige meditatieve manier van lezen, waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Het is een vorm van Slow Reading. Langzaam, liefdevol, luisterend lezen; zo ontstaat er een dialoog tussen jou en de tekst en omgekeerd. De deelnemers van het afgelopen jaar heeft het veel gebracht: het is voedzaam voor je innerlijke leven. We zullen oefenen met Bijbelteksten en andere teksten uit de christelijke traditie. De avonden zijn los te bezoeken, maar de ervaring leert dat je er beter inkomt als je een aantal avonden deelneemt. Willibrords Erf; overige data: 9 oktober, 13 november, 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 10 juni.
Info. & begeleiding ds. Rian Veldman

Running Dinner op zaterdag 16 september
Het jaarlijkse Running Dinner is inmiddels een mooie traditie binnen de PGO-gemeente. Doe mee als kok, gast of beide. Ontmoet elkaar rond de maaltijd bij gemeenteleden thuis en raak in gesprek met personen die je misschien nog niet zo goed kent. Iedere gang wordt op een andere plek geserveerd. Zo gaan we letterlijk in de benen. Voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen gezamenlijk in de Regenboogkerk en sluiten daar ook weer af met het dessert en koffie/thee.
Opgeven kan tot en met 9 september.
Voor vragen of opmerkingen: stuur een email naar RunningDinner
of bel met Marianne de Krou 06 45 01 39 88 of
Pieternel Kamphuis 06 17 76 82 44 .
Voorbereidingsgroep Running Dinner

Preek van de Leek door defensieminister Ollongren: 29 oktober
Eerder hebben we gemeld dat op zondag 3 september voor de tweede keer een Preek van de Leek zou worden gehouden. Lekenpreker zou zijn de demissionaire minister van Defensie Kajsa Ollongren. Minister Ollongren is dan helaas niet in de gelegenheid om te komen. Er is een nieuwe datum afgesproken: zondag 29 oktober.


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
071 517 22 49 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email