Gemeenteberichten zondag 27 augustus 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Om bij stil te staan

God van liefde,
Op deze dag komen we samen om U te ontmoeten
Een nieuw begin van de dag
misschien wel het begin van een nieuwe fase in ons leven.
De vakantie is voor de meesten van ons voorbij;
niet alleen een einde maar juist een nieuw begin
een nieuwe klas, een nieuwe studie,
nieuwe mensen ontmoeten en leren kennen,
nieuwe uitdagingen aangaan.
Voor anderen heeft ‘nieuw’ de betekenis van ‘opnieuw’ gekregen
een hernieuwde kans op wat eerder niet gelukt is.
We denken ook aan iedereen die niet in de gelegenheid is
om een nieuwe start te maken
door welke omstandigheid dan ook.
Wees met hen en geef ze de kracht om door te gaan
om nieuwe kansen te maken en te krijgen.
We vragen U of U samen met ons wilt optrekken
van dag tot dag
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen

Dit was het openingsgebed in de dagwacht van 22 augustus
het is van de hand van Mart Binnendijk

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 27 augustus, 10.00 uur: ambtsdragerszondag, de tiende zondag van de zomer: ds. Richtsje Abma.
Rehobothkerk
Zondag 27 augustus, 19.00 uur: Taizéviering.

Bij de zondag
Winnen en verliezen zijn grote thema’s in het leven. Niet alleen op sportief vlak. Maar hoe wordt daarover gedacht in Gods nieuwe wereld? Jezus geeft ons een leefregel: Wie dingen verliest omdat hij of zij een volgeling van Mij is, die zal zijn leven voor altijd redden en veilig stellen. Er is daar ergens een schat te vinden… Wonderlijk. We vieren ook dat zoveel mensen in onze gemeenschap een taak op zich nemen of namen en dat er drie nieuwe ouderlingen klaarstaan om mee te doen in de kerkenraad. Gerard Colenbrander speelt op het orgel. Graag tot zondag!

Taizégebedsviering in de Rehobothkerk
Zondag 27 augustus om 19.00 uur.
Vooraf meerstemming liederen inzingen vanaf 18.30 uur.
Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering, de eerste viering van dit nieuwe seizoen.

Meeleven
Een aantal mensen revalideert op dit moment van een gebroken heup of schouder of van een hersenbloeding. Revalideren is topsport en vraagt veel aan inzet, geduld, pijn en moeite. Het gaat vaak gepaard met tegenslagen. We wensen de betrokkenen en hun partners moed en steun toe en waar mogelijk: lichtpuntjes.
Wilma van den Berg moest deze week een spannende operatie aan haar schildklier ondergaan. We hopen van harte dat ze goed zal herstellen en dat er daarmee een nieuwe fase voor haar en haar geliefde Ruurt zal aanbreken, waarin er weer meer mogelijk is.

Huwelijksjubilea
Op 27 augustus hopen Sjoerd en Jannie Scheenstra 60 jaar te zijn getrouwd. Wat een bijzonder jubileum. Jullie stralen levensvreugde uit. Henk en Loes Lekkerkerker hopen op 30 augustus 55 jaar te zijn getrouwd. En het echtpaar Hoving hoopt op 31 augustus 55 jaar te zijn getrouwd. Alle echtparen feliciteren wij van harte met deze jubilea. Soms was er zorg en moeite, vaak wordt er steun ervaren, soms zonder dat je het hoort of benoemt. Liefde en trouw zijn een geschenk.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. en mw. Henk en Loes Lekkerkerker, en eveneens met een hartelijke groet en bemoediging naar dhr. en mw. Gerard en Lygia Streeder.

Nieuwe ouderlingen stellen zich voor
Ik ben Henk van der Meij, getrouwd met Margriet, en we hebben twee geweldige dochters. Een van mijn hobby’s is gitaarspelen. Zondag word ik bevestigd in het ambt van ouderling kerkrentmeester. Mijn aandachtsgebied binnen het college is personeelszaken. Ik hoop dat ik de komende jaren mijn steentje kan bijdragen in het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken binnen de Protestantse Gemeente Oegstgeest.
Mijn naam is Trijnie Koelee-Bal. Samen met mijn man en twee kinderen ben ik de laatste 20 jaren met veel plezier lid van de PG-Oegstgeest. Toen ik gevraagd werd voor het ambt van pastoraal ouderling was dat een welkome vraag. Zondag 27 augustus zal DV tijdens de eredienst deze bevestiging plaatsvinden. Ik hoop daarna naar u te kunnen luisteren, te praten over het geloof en een stukje met u mee te lopen in het leven van alledag. Kortom, ik hoop u, op welke manier dan ook, te ontmoeten.
Maartje van den Heuvel legt het ambt van jeugddiaken neer, zij wordt ouderling jeugd en jonge gezinnen. Zij schrijft: ik hoop samen met ouders en kinderen een stukje mee te mogen lopen op hun weg in geloof. Onderweg luister ik graag naar hoe we samen gemeente kunnen zijn. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen en bemoedigen? Het boek Samen Jong schrijft: ‘Jezelf spiegelen aan jonge mensen is belangrijk. Niet omdat de oudere generaties niet belangrijk zijn, maar omdat we veel van jonge mensen kunnen leren over het koninkrijk dat we in de kerk van Christus zichtbaar willen maken. Kinderen en tieners durven te leren, te vragen en te groeien. Ze zijn afhankelijk van hun verzorgers en daarmee kwetsbaar. Dat is inherent aan jong-zijn. Durven vragen naar de weg, afhankelijk zijn en jezelf beschouwen als leerling met groeipotentie’. Dat inspireert mij.

Collecten zondag 27 augustus
De diaconale collecte is bestemd voor Bijbelvertalingen voor mensen in de voormalige Sovjet-Unie.
Lees verder
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. t.n.v. IBT.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Inzameling voedselbank
deze zondag al weer de laatste zondag van de maand.
De tijd gaat snel, aanstaande zondag is de laatste zondag van augustus. Daarom is er weer een inzameling voor de voedselbank. Dat blijft – helaas – broodnodig. In deze tijd van stijgende kosten en prijzen, kost het steeds meer mensen moeite om financieel rond te komen; ook in Oegstgeest. In onze gemeente zijn nu meer dan vijftig adressen klant bij de voedselbank. Begin deze maand werden gezamenlijk vier overvolle en loodzware shoppers bijeengebracht en ingeleverd. Veel dank daarvoor!
De oproep blijft om houdbare etenswaar en hygiëneproducten te geven. Voorbeelden zijn (zilvervlies)rijst en pasta, glas- en blikgroenten, koffie en thee of houdbaar broodbeleg; of tandpasta, maandverband en shampoo. Kortom, alles aan houdbare producten in een huishouden.
De ingezamelde producten worden naar de centrale inzameling in de Rehobothkerk gebracht. Daar zorgen wij voor. Mocht zondag u niet uitkomen, dan kunt u daar ook terecht. Op dinsdagavond tussen 19.00 en 19.45 uur.
We hopen dat weer veel mensen meedoen, het is nodig!
Namens de diaconie, Pieter Hellinga

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 27 augustus, 10.00 uur: ambtsdragerszondag, de tiende zondag van de zomer: ds. Richtsje Abma.
Zondag 3 september, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de elfde zondag van de zomer; doopdienst.
Zondag 10 september, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, m.m.v. PGO-cantorij; startzondag.

Doop
Op zondag 3 september zullen er twee kinderen worden gedoopt:
Felien, zusje van Julius en dochter van Sander en Margretha van der Salm-Kiela. Sander en Margretha wonen nu iets meer dan een jaar in Nieuw Rhijngeest. Ze woonden hiervoor in Amsterdam waar ze door ds. Ruben van Zwieten betrokken waren bij zingeving op de Zuidas.
Anna, dochter van Hanneke Kuipers en Christiaan Pelgrim. Zij zijn sinds een jaar betrokken bij de PGO en wonen in de Stevenshof in Leiden. Met de ouders en hun families zien we uit naar een feestelijke viering van de doop van Anna en Felien!

Nieuw doel zendingsbus
Met ingang van volgende week zondag, 3 september, is de inhoud van de zendingsbus bij de uitgang het komende kerkelijke jaar niet meer bestemd voor Egypte, maar voor Zuid-Afrika: Kerk in Actie ondersteunt daar o.a. twee Zendingsprojecten. Het eerste is voor boeren in KwaZulu-Natal; het tweede project is bedoeld om kansarme kinderen in Pretoria een toekomst te geven. Het ingezamelde geld wordt over beide projecten verdeeld. Meer informatie vindt u in het laatste nummer van OKe en via Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika (Kerkinactie) en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria in Zuid-Afrika (Kerkinactie). Uw giften zijn zeer welkom!
Namens de taakgroep Diaconaat en Zending,
Martine Delver en Guusje Onderwaater,
ZWO (zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)

Inwijding nieuw orgel H. Willibrordkerk
De PGO ontving een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de inwijding van het nieuwe orgel van de H. Willibrordkerk tijdens de eucharistieviering op zondag 3 september. De viering begint om 11.00 uur. Aansluitend (om 13.00 uur) zal een concert plaatsvinden. Verschillende organisten zullen muziek van hun keuze ten gehore brengen.
U bent van harte uitgenodigd.
Maureen van den Brink, scriba

Koffiekamer
Op 7 september komt de koffiekamer bij elkaar (van 10.00 tot 11.30 uur). Mensen die het leuk vinden met elkaar van gedachten te wisselen over een Bijbels of maatschappelijk onderwerp, zijn van harte welkom. Het is iedere eerste donderdag van de maand op Willibrords Erf. Richtsje zal die donderdag iets vertellen over Nijkleaster (Fries voor: nieuwklooster), een open klooster in het dorp Jorwert in Friesland, gericht op stilte, bezinning en verbinding.

Startzondag
Op zondag 10 september vieren we als gemeente startzondag met als thema Ga je mee? In dit thema passen allerlei subthema’s: doe mee, zing mee, speel mee, luister mee. Centraal staat het verhaal van Jezus’ roeping van de leerlingen met de uitdagende oproep ‘Kom, volg mij!’ (Matteüs 4: 18-22) Na een gezamenlijke start van de dienst gaan we uiteen en is er keuze uit allerlei verschillende workshops, voor alle leeftijden.
Oproep: wilt u wat lekkers bakken voor bij de koffie en thee na de viering?
Aanmelden: we sluiten de startzondag af met een eenvoudige lunch (soep en broodjes).
Als u mee wilt lunchen, graag even aanmelden bij Trijnie Koelé Email of per telefoon: 06 30 48 08 96

Running Dinner op zaterdag 16 september
Het jaarlijkse Running Dinner is inmiddels een mooie traditie binnen de PGO-gemeente. Doe mee als kok, gast of beide. Ontmoet elkaar rond de maaltijd bij gemeenteleden thuis en raak in gesprek met personen die je misschien nog niet zo goed kent. Iedere gang wordt op een andere plek geserveerd. Zo gaan we letterlijk in de benen. Voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen gezamenlijk in de Regenboogkerk en sluiten daar ook weer af met het dessert en koffie/thee.
Opgeven kan tot en met 9 september.
Voor vragen of opmerkingen: stuur een email naar RunningDinner
of bel met Marianne de Krou 06 45 01 39 88 of
Pieternel Kamphuis 06 17 76 82 44 .
Voorbereidingsgroep Running Dinner

Preek van de Leek door defensieminister Ollongren: 29 oktober
Eerder hebben we gemeld dat op zondag 3 september voor de tweede keer een Preek van de Leek zou worden gehouden. Lekenpreker zou zijn de demissionaire minister van Defensie Kajsa Ollongren. Minister Ollongren is dan helaas niet in de gelegenheid om te komen. Er is een nieuwe datum afgesproken: zondag 29 oktober.
Iedereen is dan welkom om 16.00 uur in de Groene of Willibrordkerk. De inloop is vanaf 15.45 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in het naastgelegen Willibrords Erf onder het genot van een drankje.


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
071 517 22 49 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email