Nieuw doel zendingsbus

Met ingang van 3 september 2023 is de opbrengst van de zendingsbus bij de uitgang gedurende het komende kerkelijk jaar niet meer bestemd voor Egypte maar voor Zuid Afrika: Kerk in Actie ondersteunt daar o.a. twee Zendingsprojecten.
► Het eerste is voor boeren in KwaZulu Natal, die al generaties lang in armoede leven. Dit maakt hen passief en zonder hoop. De Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT lukt het om hen weer in beweging te krijgen, geïnspireerd door de bijbel en geholpen door betere landbouwmethoden.
► Het tweede project is bedoeld om kansarme kinderen in Pretoria een toekomst te geven.
Deze kinderen groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken, zodat ze niet naar school kunnen en niet aan het werk komen. Via o.a. bijbelclubs en het aanleren van sociale vaardigheden om de weerbaarheid te vergroten zet de christelijke organisatie PEN zich in voor deze kansarme kinderen en jongeren.

Het ingezamelde geld wordt over beide projecten verdeeld. Meer informatie vindt u in het laatste nummer van OKe en via: boeren en: kansarme kinderen

Uw giften zijn zeer welkom!

Namens de taakgroep Diaconaat en Zending, Martine Delver en
Guusje Onderwaater, diakenen ZWO (zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)