Voortgang onderhoud orgel Groene Kerk

Het lang geplande grootonderhoud/schoonmaak van het monumentale orgel van de Groene Kerk is inmiddels in volle gang. Onder andere de 200 historische (16e– en 17e– eeuwse) orgelpijpen worden zorgvuldig bekeken en waar nodig verder geconserveerd, alsmede de 800 pijpen van latere datum. Hieronder ziet U de bijbehorende foto’s, o.a. een foto van de Groene Kerk, genomen vanuit het orgel – een unieke foto, want als de pijpen er eenmaal weer inzitten, kan zo’n foto niet meer worden gemaakt. Bij het werk tot op heden zijn ook nog zes tot nu toe onbekende 16e-eeuwse orgelpijpen gevonden die ongebruikt op het dak van het orgel lagen. Die krijgen straks ook weer een plaats.

Tijdens het werk door firma H. van Eeken kunnen de diensten/bijeenkomsten in augustus gewoon blijven doorgaan. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van het koororgel.

College van Kerkrentmeesters