Collectebonnen en Appostel App

Wegbrengen van munt- en papiergeld naar de bank kost geld; voor ieder muntje moet iets worden betaald. Daarom is het heel fijn dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van collectebonnen of de Appostel App. Collectebonnen zijn via de website/webshop of het kerkelijk bureau te bestellen. De app is te gebruiken vanaf een telefoon of tablet/Ipad. […]

Collecten zondag 24 september

Collecten zondag 24 september De diaconale collecte is bestemd voor: Zending: Syrië, kerk als plek van hoop en herstel. Door de jarenlange burgeroorlog zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit van het land. De kerk is hier letterlijk het middelpunt van […]

Gemeenteberichten zondag 24 september 2023

OP WEG NAAR ZONDAG Gedicht: Jij bent mijn brug Wat ik gisteren gedaan heb? Wie ik gister heb gesproken…? Laat me even denken ik kom er zo op terug. In een gezelschap heel gezellig Ik praat met iedereen aanwezig. Alleen moet ik wel bekennen het gaat soms wat te vlug. Over vroeger, oh vroeger daar […]

Collecteer ook voor de kinderen in Oekraïne (Kerk in Actie)!

Collecteer ook voor de kinderen in Oekraïne (Kerk in Actie)! Van 20 tot 25 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte. Met de opbrengst helpen we kinderen in Oekraïne de verschrikkelijke oorlog door. Om deze collecte tot een succes te maken, zijn veel collectanten nodig. Doet u mee? Kerk in Actie organiseert de collecte […]

Herinnering toezeggingsformulier diaconie en zending

In april van dit jaar hebt u een toezeggingsformulier ontvangen van de taakgroep Diaconaat & Zending. Hierop hebt u kunnen aangeven of u dit jaar wilt schenken voor de diaconie, het werelddiaconaat of de zending. Mogelijk is dit formulier aan uw aandacht ontsnapt, maar wilt u wel geven. Dat kan nog steeds. Wij zien uw […]

Kindernevendienst en crèche

Even een update vanuit jeugdteam en kerkenraad. Iedere eerste zondag van de maand is er kindernevendienst en crèche. Voor de crèche zijn leuke nieuwe boekjes gekocht, met liedjes erin, om met en voor de kinderen te zingen (o.a. uit de babybijbel). Het gaat dit najaar om 1 oktober, 5 november, 3 december en natuurlijk 25 […]

Expositie Ruud Bartlema in Voorschoten

Van 24 augustus tot 19 oktober exposeert kunstenaar Ruud Bartlema in de Dorpskerk te Voorschoten. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en joodse mystiek een belangrijke bron van inspiratie. Via het werk van de joodse denker Martin Buber kwam hij in aanraking met de joodse mystieke tradities van het Chassidisme. Deze ontmoeting ontsloot een onuitputtelijk reservoir […]

Inzameling Voedselbank krijgt een impuls

Begin deze maand ging er weer een volle kruiwagen naar de centrale inzameling voor de voedselbank. Bijeengebracht op de laatste zondag van augustus. Heel veel dank voor alle bijdragen. En ook aan de mensen die hun bijdrage zelf naar de centrale brengen. Het is hard nodig. Ook in Oegstgeest. Die noodzaak bracht ons ertoe om […]

Gemeenteberichten zondag 17 september 2023

OP WEG NAAR ZONDAG Gebed om mensen van vrede Vol verlangen bidden we om mensen van vrede om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden en daden van liefde Heer, ontferm U! Vol verlangen bidden we om mensen die helpen dragen om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen maar de […]

Collecten zondag 17 september

De diaconale collecte is bestemd voor: Werelddiaconaat: Myanmar, jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie. In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren en slachtoffers van de gewapende conflicten, landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken of […]