Collectebonnen en Appostel App

Wegbrengen van munt- en papiergeld naar de bank kost geld; voor ieder muntje moet iets worden betaald. Daarom is het heel fijn dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van collectebonnen of de Appostel App. Collectebonnen zijn via de website/webshop of het kerkelijk bureau te bestellen. De app is te gebruiken vanaf een telefoon of tablet/Ipad.
Binnenkort zal tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst de mogelijkheid zijn om hulp te vragen bij installatie en/of gebruik van de app. U hoort hier binnenkort meer over.
Voor dit moment is het belangrijk te melden dat appgebruikers een paar wijzigingen gaan zien in de app:
-Het is mogelijk om een tegoed aan te maken. U kunt dan met het tegoed de bedragen toekennen aan de verschillende collectedoelen. Het voordeel is dat u makkelijker een kleiner overzicht hebt van bedragen voor uw belastingaangifte en in de toekomst zullen ook voor Ideal-betalingen, boven een bepaald aantal, kosten worden berekend aan de PGO. Dus met betalen van een tegoed brengt u het aantal Ideal-betalingen terug.
-Als u in de app komt, staat er nu een button collecte kerkdiensten. U klikt op gift en in één scherm is het mogelijk om voor alle drie de collecten te geven. Dit gaat sneller, want u hoeft maar eenmaal te openen. In dit scherm kunt u aangeven of u wilt betalen via Ideal of via tegoed.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.
Voorbeeld-gemeente-introductie-Appostel-1-blad
Hoe-kunt-u-uw-Tegoed-opwaarderen
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters