Collecten zondag 17 september

De diaconale collecte is bestemd voor:
Werelddiaconaat: Myanmar, jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie.
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan.
In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren en slachtoffers van de gewapende conflicten, landbouwgewassen tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken of gember om te drogen en te verkopen.
Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Myanmar.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending